Distribuce antigenních testů na období od 26. dubna do 7. května 2021

Vydáno: 3 minuty čtení

Distribuce druhé dodávky antigenních testů pro jednotlivé školy a školská zařízení na období od 26. dubna 2021 do 7. května 2021 bude zahájena ve středu 21. dubna 2021. Testy pro období od 10. května 2021 budou distribuovány opět v další dodávce, a to i v návaznosti na vyhodnocení skutečné spotřeby distribuovaných testů u jednotlivých subjektů.

Dodávky antigenních testů v počtech dle údaů z Dotazníku k mimořádnému šetření COVID 3 v Informačním systému školské statistiky, kde byla původně zvažována i rotační prezenční výuka na 2. stupni ZŠ, v nižších ročnících víceletých gymnázií a u 8letého oboru konzervatoře, budou pokráceny dle rozhodnutí vlády České republiky ze dne 19. dubna 2021. Dále byly přiměřeně zkráceny i požadavky mateřských škol v Karlovarském a Královéhradeckém kraji s ohledem na to, že od 26. dubna 2021 bude v návaznosti na příznivou epidemiologickou situaci v těchto krajích plně obnoven provoz mateřských škol bez povinnosti testování dětí v těchto zařízeních.

Tato dodávka antigenních testů je určena pro subjekty, jejichž součástí je mateřská škola, základní škola, střední škola, konzervatoř, vyšší odborná škola, středisko praktického vyučování, zařízení ústavní a ochranné výchovy, středisko výchovné péče, zařízení školního stravování, školní družina, školní klub, domov mládeže a internát. Pokud některý z uvedených subjektů není v distribučním seznamu zahrnut, je to v důsledku toho, že z provedeného šetření vyplynulo předpokládané pokrytí testování dětí, žáků, studentů i zaměstnanců škol až do 7. května 2021 ještě antigenními testy obdrženými v předchozí distribuci (včetně testů obdržených případně z NPI).

Dodávka do celé ČR je v této vlně distribuce jednotná a všem krajům jsou v rámci této dodávky distribuovány pouze testy SINGCLEAN.

  • Tyto testy vyžadují manipulaci s roztokem a zkumavkou pro každého testovaného (viz video a instrukce na https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole).
  • Upozorňujeme, že ke každému balení budou dodány celkem dva stojánky na zkumavky s celkovou kapacitou pro udržení 20 zkumavek najednou (tj. celého balení). Oproti předchozím instrukcím tedy nejsou balení uzpůsobena na možnost odložení zkumavek na jednotlivých lavicích. Možnost manipulace se zkumavkami při testování ve třídách byla upravena na str. 8 aktualizovaného Manuálu Covid-19 testování ve školách: https://testovani.edu.cz/files/msmt-manual-testovani-aktual19-04-2021.pdf.

Distribuční seznamy, které jsou zveřejněny na webových stránkách: https://testovani.edu.cz/

Ocenění převzatých testů pro všechny školy, informace o postupu účtování: https://koronavirus.edu.cz/odkazy 

 MŠMT upozorňuje, že k takovému postupu není důvod a MŠMT počítá s tím, že dodávky antigenních testů pro potřeby prezenční výuky budou plynule pokračovat i pro následující týdny.

Informace o testech neplatných (použité bez validního výsledku) a testech platně použitých (použité s validním výsledkem) evidují školy již nyní, neboť jsou vykazovány v Covid forms app, pro testy nepoužitelné (znehodnocené) doporučujeme školám vést si vlastní evidenci. Uvedení počtu testů v jednotlivých kategoriích bude součástí dalších šetření ze strany MŠMT.

V případě dodávky nekompletních sad může škola kontaktovat krajské pracoviště NPI a domluvit výměnu nekompletních sad za sady kompletní.

V případě poškození nebo znehodnocení větší části dodávky vlastní vinou (rozlití pufru, špatné skladování aj.), škola si zajišťuje náhradu testů vlastní cestou (dokoupení oficiálních poškozených komponent nebo celých sad testů).

Více informací

Zdroj: https://koronavirus.edu.cz/files/informace-pro-skoly-a-skolsky-zarizeni-20-4.pdf

Další aktuality