Děti se po půl roce vrátí do ZUŠ. Na test musí jen učitelé

Vydáno: 3 minuty čtení

Učitelé v ZUŠ se od pondělí budou muset jednou týdně testovat antigenními testy na koronavirus. Pro žáky to platit nebude.

Obnoví se individuální výuka. Více informací

Zdroj: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/deti-se-po-pul-roce-vrati-do-lidusek-na-test-musi-jen-ucitele-40356580#utm_content=ribbonnews&utm_term=kolafa&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz

Mimořádné opatření

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 94/2021 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. f) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: S účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že se:

6. provoz základních uměleckých škol, jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského zákona a vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků nebo účastníků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole, na kurzech cizích jazyků s denní výukou ve vzdělávacích institucích a na jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, s výjimkou:

a) státní jazykové zkoušky za účasti nejvýše 10 osob v místnosti, Str. 3 z 11

b) individuální konzultace (jeden žák nebo účastník a jeden pedagogický pracovník),

c) individuální prezenční výuky (jeden žák nebo účastník a jeden pedagogický pracovník),

Distribude antigenních testů

…Testy jsou nyní centrálně distribuovány do těch škol, v nichž bude již v první fázi otevírání probíhat skupinové vyučování či na něj navazující poskytování školských služeb, resp. do škol, v nichž děti pobývají nepřetržitě.

Distribuce tak nebude realizována zejména do základních uměleckých škol, středisek volného času či školských poradenských zařízení.

Distribuční seznam s počty testů pro jednotlivé školy naleznete na webové stránce https://testovani.edu.cz/

Testování zaměstnanců

...Zaměstnanci ostatních škol a školských zařízení, ve kterých nadále není umožněna osobní přítomnost skupin dětí, žáků nebo studentů (v první vlně typicky základní umělecké školy, střediska volného času nebo školská poradenská zařízení), jsou testováni 1x týdně, tedy ve stejné frekvenci jako zaměstnanci všech ostatních zaměstnavatelů.

Zdroj: MŠMT, MZCR, covid.gov.cz; koronavirus.edu.cz