Dějepis. Dějepis? Dějepis!!!

Vydáno: 2 minuty čtení

Asociace pro didaktiku dějepisu, z. s., vás zve na konferenci věnovanou historickému vzdělávání, která se koná 14.-15. 9. 2023 v Olomouci na Katedře historie FF.

Návrhy na své příspěvky zasílejte, prosím, do 20. června na adresu adidej@email.cz.

Za pořadatele:

Milan Ducháček, Technická univerzita Liberec

Radmila Prchal Pavlíčková, Univerzita Palackého Olomouc

Jaroslav Pinkas, Univerzita Karlova, Praha

Anotace konference:

Historické vzdělávání a vzdělávání budoucích učitelů a učitelek dějepisu prochází významnou proměnou a veřejnou debatou, která je rámována na straně jedné velkou revizí RVP a na straně druhé reformou profesního vzdělávání budoucích učitelů. 

Klíčové otázky: Co přináší revize RVP do vzdělávací oblasti Člověk a společnost? Co očekáváme od výuky starších a moderních dějin? Jaké kompetence má mít historicky gramotný člověk? Má být dějepis jen souborem hotových, „objektivních“ faktů k zapamatování, nebo prostorem pro kritické přemýšlení a dialog? Jak volit vhodná kritéria pro ověřování rozvoje dovedností? Kam by měly směřovat inovace vzdělávání budoucích učitelek a učitelů dějepisu? Jak reagovat na rozpor mezi potřebou budování identity a socializace na straně jedné a rozvojem kritického myšlení jedince na straně druhé? Má dějepis vychovávat k vlastenectví? Jak se ve výuce dějepisu promítá současná politická situace a politické zájmy? A je to málo nebo moc?

Zdroj: Asociace pro didaktiku dějepisu, z. s.