Cvičební jednotka pro děti s poruchami autistického spektra

Vydáno: 1 minuta čtení

Absolvent kurzu bude umět vytvořit cvičební jednotku s ohledem na úroveň dítěte s poruchami autistického spektra. Jedná se o praktickou ukázku využití principů vizualizace a struktury při sportovní hře nebo při nácviku gymnastického prvku (např. kotoul). Dále se budeme věnovat nácvikům základů atletiky s ohledem na děti s PAS. Kurz probíhá v tělocvičně, kde jsou žíněnky, ribstole, kruhy a další cvičební nářadí a náčiní. Účastníci kurzu si přinesou sportovní oděv a obuv.

Termín a místo konání: 4. 3. 2016, TJ Sokol Libeň, Zenklova 37, Praha 8

Lektorské zajištění

Mgr. Dana Cejpková

Počet hodin

8

Akreditace

MŠMT ČR

Pro koho je kurz určen

Pro pedagogy předškolních zařízení, asistenty pedagoga, vychovatele ve školních družinách a učitele TV na 1. stupni ZŠ.

Program

 

 9:00 – 12:00

Děti s poruchami autistického spektra (PAS) a motorika.

Svalová dysbalance.

 12:30 – 16:00

Využití strukturovaného učení ve cvičební jednotce.

Cvičební jednotka pro děti s PAS.

Cena kurzu

1300 Kč


Možnost přihlášení
na webových stránkách www.vzdelavani.apla.cz nebo na emailu andrsova@apla.cz, kde vám také rádi odpovíme na vaše dotazy.