ČŠI zjišťovala, co stojí za úspěchem školních tříd

Vydáno: 2 minuty čtení

Kvalifikovaný učitel, větší důraz na studijní úspěch žáků, lepší školní klima, spokojenější pedagogický sbor. To je podle šetření České školní inspekce (ČŠI) "recept" na úspěšnou školní třídu.

Na podkladě výsledků českých žáků z mezinárodního šetření TIMSS 2011 a 2015 hledala ČŠI společné a rozdílné znaky ve velmi úspěšných a naopak méně úspěšných třídách. Podle jejího zjištění jsou téměř všichni žáci ve velmi úspěšných třídách vyučováni učiteli s minimálně magisterským stupněm vzdělání a snahou dále se profesně zdokonalovat. V méně úspěšných třídách jsou to jen čtyři pětiny učitelů, navíc s menší mírou ochoty pracovat na svém profesním růstu. Ve velmi úspěšných třídách učí učitelé, kteří jsou o něco spokojenější se svým povoláním, než je tomu u učitelů méně úspěšných tříd.

"Tyto závěry ukazují jednak nutnost mít kvalifikovaný pedagogický sbor, zaměstnanecky spokojený pedagogický sbor, a to pochopitelně souvisí s potřebou významného navýšení platů učitelů. Ukazuje se zde souvislost mezi spokojeným učitelem a úspěšným vzděláváním," komentuje závěry šetření za MŠMT ředitel odboru předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání Jaroslav Faltýn.

Celá zpráva ČŠI je k dispozici ZDE.

Zdroj