Co vyplývá z rozsudku Městského soudu proti Gymnáziu Na Zatlance?

Vydáno: 3 minuty čtení

Včera, tedy dne 23.2.2021, vynesl Městský soud v Praze rozsudek, kterým přikázal Gymnáziu Na Zatlance obnovit prezenční výuku. Co konkrétně to znamená pro „Zatlanku“ a pro ostatní školy?

Distanční výuka je upravena krizovým opatřením vlády. Vláda může vydávat krizová opatření pouze během nouzového stavu a prodloužit nouzový stav může pouze se souhlasem Poslanecké sněmovny. Dne 11. 2. 2021 Poslanecká sněmovna nesouhlasila s prodloužením nouzového stavu, vláda však i přes její nesouhlas vyhlásila „nový“ nouzový stav. To označila vyjádřila řada právníků za nepřijatelné a upozornili, že vyhlášený nouzový stav je „de facto“ neplatný.

Městský soud dovodil, že nouzový stav, resp. jeho poslední vyhlášení, bylo provedeno v rozporu s právními předpisy, a proto je protiústavní. Vláda tak nebyla oprávněna vydat na základě tohoto nouzového stavu krizová opatření, včetně opatření provádět výuku na dálku. Jelikož tedy škola poskytovala dálkovou výuku na základě neplatného opatření, soud podle tohoto opatření nepostupoval. Pokud by žádné opatření vydáno nebylo, je škola povinna poskytovat prezenční výuku, což soud dovodil. Studentovi tak bylo soudem vyhověno a gymnáziu bylo přikázáno prezenční výuku obnovit.

Jaké důsledky má toto rozhodnutí pro gymnázium Na Zatlance a pro ostatní školy?

Primárně se povinnost obnovit prezenční výuku vztahuje pouze na Gymnázium Na Zatlance. Je to z toho důvodu, že žák se dožadoval obnovy prezenčního vzdělávání na své škole. Nepožadoval zrušit krizové opatření vlády upravující distanční výuku, resp. ani z procesních důvodů nemohl, což by mělo dopad na všechny školy. Toto krizové opatření tedy formálně stále platí. Za účelem zajištění kontinuity výuky doporučujeme školám na něj stále odkazovat a upozorňovat na to, že krizové opatření jako takové zrušeno nebylo. Není to rozhodně ideální řešení ve chvíli, kdy všichni víme, že v případě soudního přezkumu by byla škola neúspěšná, ale s ohledem na chaos, který hrozí a s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci, to považujeme za nejlepší řešení z nejhorších možných. A Gymnázium Na Zatlance? Pokud do konce tohoto týdne nepřijde vláda s novým řešením, například regulérním vyhlášením nouzového stavu nebo si opět právně sporně nepomůže uzavřením Zatlanky za pomoci krajské hygienické stanice, pak by od pondělí 1. 3. 2021 tato škola měla skutečně otevřít.

 

Pozn.: Gymnázium podalo kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu a požádalo o odkladný účinek.

Zdroj: Pro redakci Řízení školy Alice Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o.