Chceme toho po ředitelích stále více, skutečně je jejich systematická příprava a podpora zbytečná?

Vydáno: 3 minuty čtení

Vážený pane předsedo školského výboru, bývalý kolego řediteli gymnázia. Dlouho odolávám vzít pero do ruky a napsat Vám pár řádků k Vašim názorům a argumentům k osobě ředitele současné české školy, jeho přípravě a podpoře.

Řízení školy onlineZ Vašich článků, a nakonec i z jednání posledního školského výboru cítím zásadní nepochopení nutnosti logického a srozumitelného vzdělávání a přípravy ředitelů, ideálně v celém období jejich ředitelské kariéry. Každý z nás nemá rád některá slovní spojení, chápu to. Vy nesnášíte školský management.

Stále chci věřit tomu, že se nejedná o zlý úmysl, ale prosté nepochopení. Profese učitele a ředitele školy se od sebe hodně odlišují, pouze české zvykové právo chybně pokládá ředitele za trochu lepšího učitele. Naopak učitelé mají často naivní, často značně omezenou představu o ředitelské práci a nastupující ředitelé pojmenovávají svoji nepřipravenost, překvapení a šok z reality. Pokud byste svoje teze o zbytečnosti manažerského vzdělávání použil mimo školství, potom byste problematizoval přípravu šéfů firem a výsledky managementu prakticky všude.

Věnuji se přípravě a podpoře ředitelů škol téměř dvacet let a nechci vypadat jako potrefená husa, ve svém věku mám nadhled. Pouze v duchu slyším ty stovky kolegyň a kolegů, kteří měli díky školskému managementu lehčí cestu, kteří velice často podporují myšlenku nezbytné přípravy ředitelů před nástupem do funkce. Mnozí z nich šli studovat naprosto dobrovolně, a naopak po svých dobrých zkušenostech nabádají k vlastnímu rozvoji svoje kolegy, zástupce či učitele.

Každé vzdělávání může být realizováno dobře i špatně. Máte-li osobní zkušenost s formálností seminářů, plytkostí programů, neznalosti lektorů atd. – jistě umíte najít řešení. Jen mne mrzí kvůli našim ředitelům, když je znevažována jejich příprava.

Školský management nepodporuje byrokracii a legislativní nesmysly, jak někdy tvrdíte. Právě naopak – pomáhá orientaci ředitelům ve všech oblastech jejich práce. Jako předseda školského výboru jistě dobře víte, že rozmanitost činností našich ředitelů a míra jejich odpovědnosti je ve srovnání s mnoha zeměmi OECD nezvykle vysoká a my si musíme naše ředitele hýčkat, pomáhat jim a podporovat je.

Kulisy nastavujete vy politici. Snažte se prosím kulisy zjednodušit, popř. některé odstranit. Netorpédujte něco, co je prokazatelně užitečné. My vzdělavatelé pomáháme ředitelům škol se na takto postaveném jevišti pohybovat a věřím, že i Vy to budete dělat na půdě poslanecké sněmovny. Předem za to díky. 

Zdraví Václav Trojan

 

Zdroj: Facebook.com, Václav Trojan, Příspěvek ze dne 25. 9. 2018

https://www.facebook.com/vaclav.trojan.79?hc_ref=ARSzqvET4dcqeh5r-KFk7OLcL8LDqPYHYD4WzEZqEq32jWkc1tc8sqViuAp9kG5NBxw&fref=nf&__xts__[0]=68.ARAehP1s6qoeiXSW5cbC77cH-hNWxpebNuBRl3__MHptw0T-anRL_DCcD4Qve_BQ4qFI3U-4vpxubJ1N8coIdcbopyivXxgmgD9rbMWZDAaF5kkoEEzqhSJNHPtbOg_b6J_FwnVCb1v-MLJWQGqSLEGG8PyuJoFMlw86ob_FsD0Xxr_OxCWViA&__tn__=CH-R