Čeští studenti opět v celosvětové vědecké soutěži

Vydáno: 3 minuty čtení

Od 13. do 18. května 2018 se v Pittsburghu,  Pennsylvánie, USA koná 69. ročník  nejprestižnější celosvětové soutěže odborných či vědeckých projektů žáků do 20 letINTEL ISEF (Intel International Science and Engineering Fair). Do Pittsburghu v neděli 13. května odlétají tři čeští autoři odborných prací, kteří zvítězili na celostátní přehlídce Středoškolské odborné činnosti (SOČ) pořádané Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV) v červnu 2017 v Boskovicích.

V loňském roce získala Česká republika v mezinárodní soutěži INTEL ISEF absolutní vítězství v oboru biochemie, první hlavní cenu ve stejném oboru a druhou hlavní cenu v oboru botanika. Hlavní vítězkou byla tehdy osmnáctiletá Karina Movsesjan, nyní Karina Zadorozhny, která tehdy studovala na Prvním českém gymnáziu v Karlových Varech a v současné době působí v laboratoři Masarykovy univerzity v Brně.

Její výzkum se zabýval především proteinemRAD51 a s ním spojeným vznikem nádorových onemocnění.

Soutěž INTEL ISEF organizujeSociety for Science and the Public v USA od r. 1997 s podporou společnosti Intel. Účastní se jí cca 1700 studentů z téměř 70 zemí světa, soutěž zahrnuje 15 oborů od přírodovědných přes technické po humanitní. Účastníci se musí probojovat sítem 400 národních a regionálních soutěží, do kterých se každoročně přihlašuje více než sedm milionů studentů z celého světa, konkurence je tedy veliká. Projekty posuzuje téměř 1200 špičkových vědců včetně několika nositelů Nobelových cen. V jednotlivých oborech soutěží cca 80 projektů.

Česká republika se soutěže účastní od r. 1999, kdy byla garantovi soutěže Středoškolská odborná činnost nabídnuta účast zástupcem firmy Intel, který je generálním sponzorem. Na celostátní přehlídce SOČ pořádané NIDV jsou úspěšní studenti navrhováni předsedy porot do širší nominace na zahraniční soutěže. V  září pak následuje schůzka, na které prezentují práce formou posterů. Práce posuzuje komise složená z odborníků z vysokých škol, pracovišť Akademie věd ČR, zástupců Českého svazu vědeckotechnických společností. Do soutěže pak mohou být vysláni autoři max. tří projektů, individuálních či týmových. Po vlastním výběru  následuje příprava na soutěž, při které pomáhají i bývalí úspěšní účastníci soutěže INTEL ISEF, sdružení v tzv. spolku ALUMNI. Přestože úspěchem je sama účast v soutěži, získali studenti – laureáti SOČ za období od r. 1999  již 17 hlavních a 11 zvláštních cen. Více o soutěži na www.societyforscience.org.

Informace o letošních účastnících soutěže

1. Jméno a příjmení: Adéla Rotreklová

Škola: Gymnázium Brno, třída Kpt. Jaroše 1829/14, 658 70 Brno

Název práce: Lidské indukované pluripotentní kmenové buňky se stresují! Replikační stres nestabilní genom, a to vše kvůli selhání bázově excizního mechanismu opravy DNA?

2. Jméno a příjmení studenta: Břetislav Hájek

Škola: Gymnázium Český Brod, Vítězná 616, 282 27  Český Brod

Název práce: Optické rozpoznávání ručně psaného textu

3. Jméno a příjmení studenta: Matěj Štágl

Škola: Gymnázium Česká Lípa, Žitavská 2969, 470 06 Česká Lípa

Název práce: Simplex RPG Engine

Zdroj: Tisková zpráva NIDV