Česko-německá spolupráce studentů přinesla nové příběhy soudobých dějin

Vydáno: 4 minuty čtení

Vysokoškolští studenti vytvořili tři audiovizuální příběhy na témata novodobé česko-německé historie. Akce se konala v rámci přeshraničního projektu „Přepni (se) na historii/denk.mal digital“, který společně realizují Západočeská univerzita v Plzni a Univerzita Pasov.  

„Zatímco dnes není nic zvláštního na tom, věnovat svému bratranci na druhé straně hranice motorku, před Sametovou revolucí to byla napínavá – a vlastně i ilegální – bojovka pro celou rodinu na několik dní,“ vysvětluje koordinátorka projektu Tereza Vágnerová z Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem, které je součástí Západočeské univerzity. „Studenti teď v rámci česko-německého semináře o celé akci natočili několikaminutový film,“ doplňuje. Druhý film připomíná lidský řetěz v Železné Rudě, který vytvořilo 70 tisíc lidí na začátku roku 1990 – po čtyřiceti letech tak originálním způsobem znovu otevřeli hranice obou států. Třetí snímek hledá odpověď na otázku, jestli jsou Šumava a Bavorský les po odstranění několikakilometrové uměle vytvořené hranice z dob totality opět „jedna příroda“, nebo se jí v budoucnu mají alespoň šanci opět stát.

Tématem on-line semináře pro studenty ZČU a Univerzity Pasov byl Storytelling o otevření hranice v roce 1989/90. „Měli jsme obavu z on-line průběhu, ale šlo to skvěle. Studenti aktivně diskutovali, zapojovali se a kreativně pracovali. Utvořili mezinárodní týmy a společně pracovali na zvoleném tématu,” přibližuje atmosféru semináře Miloslav Man, který projekt organizačně zajišťuje na německé straně. „Je to důkaz toho, že i v současné situaci se lze nadále přeshraničně setkávat a pracovat spolu alespoň on-line,” dodává.

Mezi účastníky byli studenti historie, učitelství a umění. Jedním z nich byl i Rainer, který popisuje: „Tento seminář byl jiný než většina klasických vzdělávacích akcí. Práce ve skupinkách byla velmi intenzivní. Největší dojem na mě udělalo, že můžeme během pouhého týdne vytvořit filmový příspěvek, se kterým jsme byli velice spokojeni. Velkou zásluhu na tom mají odborníci, kteří nás velmi profesionálně vedli.” Další účastnice semináře jej doplňuje: „Spolupráce s kolegy z druhé strany hranice byla velice příjemná, je to zajímavá zkušenost, když se chcete dohodnout a něco hodnotného společně vytvořit. Myslím, že zdařilé výstupy hovoří samy za sebe.”

Program vzdělávací akce byl intenzivní a pestrý zároveň. Studenti se naučili pracovat s metodou storytellingu, osvojili si dovednosti natáčení a střihu audiovizuálních materiálů. V praxi si vyzkoušeli zásady vedení rozhovorů s pamětníky. „Vyprávění příběhů je nedílnou součástí každé kultury,” vysvětluje mediální koučka projektu Bára Procházková: „Naučili jsme se, že pamětníci mohou přinést zajímavější, důležitější a především autentičtější svědectví než pouhé listování v učebnicích dějepisu. Studenti zvládli velkou výzvu, a to pracovat pouze v on-line prostředí, dvojjazyčně a navíc s někým, koho předtím nikdy neviděli. Byli velmi motivovaní, nadšení pro práci po celou dobu semináře a vytvořili ve velmi krátkém čase zajímavé příběhy, které stojí za to vidět.” Kromě práce s digitálními technologiemi si studenti procvičili jazykové znalosti a v praxi osvojili interkulturní kompetence. Příběhy jsou ke zhlédnutí na stránkách projektu. Projekt je finančně podpořen z prostředků Evropské unie z Cíle EÚS, konkrétně z Programu příhraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014-2020.

Zdroj: Tisková zpráva ze dne 24.5.2021, Tandem koordinační centrum česko-německých výměn mládeže