Ceská školní inspekce bude spolupracovat s plzeňskou pedagogicku fakultou

Vydáno: 1 minuta čtení

V úterý 17. dubna 2018 podepsali ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal a děkan Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni Miroslav Randa dohodu o spolupráci mezi oběma institucemi. 

Předmětem spolupráce budou zejména společné aktivity v rámci vzdělávání studentů učitelských oborů na plzeňské fakultě a vzdělávání inspekčních pracovníků České školní inspekce, analytická, projektová a publikační činnost v tématech souvisejících s počátečním vzděláváním a přípravou budoucích učitelů nebo stáže studentů fakulty v České školní inspekci. Po podpisu memoranda diskutovali představitelé obou institucí o aktuálních tématech souvisejících s pregraduálním i dalším vzděláváním pedagogických pracovníků.

Zdroj: http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Ceska-skolni-inspekce-bude-spolupracovat-s-plzensk