Ceny Nadace České spořitelny

Vydáno: 1 minuta čtení

Tentokrát v netradiční online podobě

Ceny Nadace České spořitelny budou uděleny osobnostem či institucím, které se významným způsobem zasloužily o oblast vzdělávání.

V úterý 23. 3. 2021 v 16 hodin ve virtuálním prostoru na www.cenynadace.cz

Udílení cen moderuje Daniela Písařovicová.

Ceny nadace jsou udělovány pod záštitou MŠMT.

Zdroj: Pozvánka

Řízení školy online