Centrum Euroguidance vyhlásilo 14. ročník Národní ceny kariérového poradenství

Vydáno: 3 minuty čtení

Podporujete ve vaší instituci kariérové poradenství? Jste výchovný nebo kariérový poradci a věnujete se se svými žáky nebo studenty aktivitám v oblasti kariérového poradenství? Přihlaste se do Národní ceny kariérového poradenství, kterou každou rok vyhlašuje centrum Euroguidance při Národním pedagogickém institutu, a získejte ocenění včetně další propagace vaší aktivity.  

Cílem soutěže je podpořit rozvoj kariérového poradenství a vzdělávání, sbírat příklady dobré praxe a inspirovat kariérové poradce a učitele v České republice i v Evropě.  

Prezentace oceněných příspěvků a předání cen proběhne na evropské konferenci v rámci Global Career Week 30. listopadu 2022 v Praze. Přihlášku, kritéria hodnocení a další informace najdete na webové stránce Euroguidance.  

Kdo se může přihlásit: 

 • organizace (mateřské, základní, střední a vysoké školy, školská zařízení, instituce dalšího a celoživotního vzdělávání, pobočky a pracoviště úřadu práce, personální, poradenské a vzdělávací agentury, podniky, firmy, neziskové organizace a další) 

 • jednotlivci (kariéroví poradci, výchovní poradci a učitelé podílející se na kariérovém vzdělávání, poradci ve veřejných službách, státních, krajských, neziskových organizacích, OSVČ a další) 

Jaké aktivity je možné přihlásit: 

 • projekty, služby a další aktivity kariérového poradenství pro děti, mládež i dospělé 

 • přihlásit lze jednorázovou aktivitu podporující kariérový rozvoj (informační a online nástroj, metoda, publikace, výzkum, vzdělávací aktivita ve formálním i neformálním vzdělávání, a jiné)

Přihlášené aktivity mohou podporovat různé oblasti: 

 • rozvoj dovednosti řízení vlastní kariéry, sebepoznání, sebereflexi, samostatnost a osobní zodpovědnost, schopnost a motivaci k učení, kritické myšlení a efektivní práci s informacemi, schopnost rozhodování a komunikační dovednosti 

 • získávání znalostí a orientace v možnostech vzdělávání a práce, v situaci a změnách na trhu práce 

 • plánování osobního rozvoje, vzdělávání a profesní kariéry, schopnost rozhodovat se a uskutečňovat kariérní volby 

 • rozvoj dovedností nutných pro udržení zaměstnání nebo dovedností podporujících zaměstnatelnost; dovedností, které jsou očekávány ze strany zaměstnavatelů, podnikatelské dovednosti 

 • talent, jedinečnost a silné stránky, inkluzivní přístupy podporující osoby se znevýhodněním ve vzdělávání a na trhu práce 

 • evropská mobilita v oblasti vzdělávání a práce s přínosem pro kariérový rozvoj  

 • podpora systému kariérového poradenství, implementace politik kariérového poradenství

 • začínající iniciativy, studentské aktivity a práce v oblasti kariérového poradenství

 • profesní rozvoj, vzdělávání a další podpora kariérových poradců

 • kariérové poradenství pro uprchlíky jako aktuální oblast   

Každý zaslaný příspěvek bude představen na konferenci ke kariérovému poradenství v listopadu 2022 při příležitosti vyhlášení výsledků a bude zveřejněn ve sborníku z národních cen v česko-slovenské a anglické verzi.  

 

Zdroj: https://www.euroguidance.cz/novinky/2022/nckp2022.html