Celodenní výstražná stávka základních, středních i mateřských škol.

Vydáno: 1 minuta čtení

Uskuteční se na základě rozhodnutí Školských odborů 27. listopadu 2023.

Ke stávce se může přidat škola jako celek, jednotlivci či v zařízeních, kde nelze přerušit provoz, je možné akci podpořit viditelnou formou.

Cíl stávky:

Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání.  Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů, ohrožení existence malotřídek.

Zajistit, aby platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 neklesly; aby z prostředků na platy nebyly uhrazovány dávky v nemoci.    

Více informací ČMOS PŠ 

Náhrada mzdy v době stávky

Odpověď nejen na tuto otázku najdete v Pracovní situaci Řízení školy: Stávková pohotovost, stávka a její pracovněprávní dopady.  

 

Zdroj: Řízení školy