Asistent pedagoga v aktuálních otázkách a odpovědích, jaro 2022

Vydáno: 6 minut čtení

Akreditovaná odborná konference konaná dne 21. 4. 2022

Tentokrát se budeme věnovat podpoře asistentů pedagoga v komunikaci s rodiči, pedagogy i vedením školy – jak se mohou vymezit vůči nadměrnému přetěžování? Téma sexuální orientace či pohlavní identity přestává být ve společnosti tabu. Co ale prožívají děti a dospívající, kteří se cítí odlišní od svých spolužáků? Jak mohou asistenti pedagoga přispět k tvorbě kvalitních vztahů ve třídním kolektivu, obzvlášť, když je jeho součástí žák se SVP? Spolu s individualitou jednotlivých žáků a jejich (specifických) potřeb jde ruku v ruce i různorodost podpory, které se jim dostává? Jak může tato rozmanitost vypadat a jakou škálou kompetencí by měl asistent i další pedagogové disponovat?

V odpolední části si vyberte jeden ze dvou workshopů – buď si vyzkoušíte metodu Mindfulness a dozvíte se více o jejím využití v rámci péče o osobní psychohygienu, nebo se v praxi můžete zaměřit na tvorbu individuálních vzdělávacích plánů. 

Konference je určena pro asistenty pedagoga, pedagogy ZŠ a SŠ, vedení škol, školní psychology, výchovné poradce i další zájemce.

Obsah

9.00 – 9.05      Zahájení

9.05 – 9.45      Když je toho moc

Ani asistenti pedagoga se v práci nevyhnou situaci, kdy mají pocit, že „už je toho moc“. Nadměrný tlak, neúměrné nároky. Přetěžování mohou pociťovat jak ze strany rodičů svěřených žáků, tak ze strany pedagogů či vedení školy. V příspěvku se budeme věnovat tématu, jak nastavit komunikaci mezi asistentem pedagoga a rodiči žáka – jakou může mít formu a pravidla, jaké jsou výhody a rizika jednotlivých přístupů, jak se může asistent bránit, když má pocit, že už to rodiče „přehánějí“? A podobně – jak se může vymezit vůči požadavkům pedagoga či vedení školy a kdy jsou jeho pocity legitimní? 

PhDr. Jitka Kendíková – ředitelka ZŠ a Gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského – školy s dobrou praxí v oblasti společného vzdělávání, lektorka, autorka odborných publikací

9.45 – 10.30     V jiném těle

V poslední době se můžeme setkat s mnoha dětmi a dospívajícími, kteří (více či méně otevřeně) přiznávají, že si nejsou jisti svou sexuální orientací nebo pohlavní identitou. Tato nejistota může být do jisté míry normální součástí „hledání se“ v dospívání. Děti a dospívající v současné době však mají situaci velmi ztíženou, a to zejména díky odtabuizování problematiky a dostupností mnoha informací na internetu, resp. sociálních sítích. Cílem příspěvku je zprostředkovat účastníkům zkušenosti z psychoterapeutické praxe s dětmi a dospívajícími, pro které je právě hledání sexuální orientace nebo pohlavní identity významným životním tématem.     

Mgr. Jana Divoká – pedagožka, psychoterapeutka, odborná garantka projektu Rozum a cit pro školy

10.30 – 11.00    Přestávka

11.00 – 11.45    Význam a úloha asistenta pedagoga v budování vztahů v třídním kolektivu žáka se SVP

Být spolužákem, být kamarádem v průběhu povinné školní docházky je přáním spousty dětí a dospívajících. Ne každému se toto přání splní. Přitom by mnohdy stačilo málo a děly by se „zázraky“.

Cílem příspěvku je podpořit asistenty pedagogy, coby klíčové osoby na půdě školy v podpoře kvalitních vztahů v třídních kolektivech žáků se SVP. Budou sdíleny zkušenosti z psychoterapií s dětmi a dospívajícími na neurovývojovém spektru jinakosti (PAS, poruchy pozornosti, poruchy chování a emocí) včetně dětí a dospívajících odloučených do dětského domova a dětského domova se školou. Rovněž tak bude sdílena zkušenost z podpůrných rozhovorů s asistenty pedagoga a třídními učiteli ohledně řízení vztahů v třídním kolektivu. Co dětem a dospívajícím pomohlo, co potřebovali a (ne)dostalo se jim toho?

Mgr. Přemysl Mikoláš – psycholog, psychoterapeut, působí v ZŠ U Haldy, Ostrava – Hrabůvka

11.45 – 12.30    Různorodost podpory AP u žáků s různým typem hendikepu

Asistent pedagoga potřebuje pro vykonávání své práce mnoho rozličných kompetencí. Jednou z nich je např. flexibilita při práci s žáky s rozmanitými hendikepy a jedinečnými osobitými potřebami. Mnohdy se povaha podpory jednomu žákovi naprosto odlišuje od pomoci žákovi druhému (byť mohou mít například stanovenou shodnou diagnózu). Nebo se v praxi může vyskytnou situace, kdy asistent pedagoga podporuje zároveň žáky s naprosto odlišnými hendikepy. Příspěvek se zaměří na kompetence asistentů pedagoga, které jsou potřebné pro kvalitní vykonávání práce v běžné škole při uplatňování principů společného vzdělávání. Dále se zaměří na onu rozmanitost podpory a pomoci (realizace různých podpůrných opatření v praxi), poskytne praktické rady a tipy a v neposlední řadě se zaměří na vzájemnou podporu asistentů v pedagogickém týmu. 

PhDr. Veronika Vitošková, Ph.D. – školní psycholožka na ZŠ a gymnáziu J. Gutha-Jarkovského, poradkyně pro vzdělávání a SPPG na Gymnáziu Jana Palacha, s.r.o.

12.30 – 13.30    Přestávka

 

Praktický workshop dle výběru účastníka:

13.30 – 15.00    

Workshop I. Mindfulness a jeho využití pro lepší pracovní i osobní život

(Nejen) poslední dva školní roky byly pro pedagogy a asistenty pedagoga velice náročné. Do popředí se tak dostává potřeba pečovat o sebe sama a vyvažovat tak stres v pracovním prostředí. K tomu se pokusí přispět i následující workshop.

V úvodní části workshopu budou představeny základní principy Mindfulness metody jako efektivního psychohygienického nástroje. Součástí workshopu budou dvě praktická cvičení – ukázka Mindfulness meditace a zvědomování zážitků posilujících vděčnost. V poslední části bude představena metoda kognitivní restrukturalizace, kterou lze využít pro zmírnění silných emocí spojených s automatickými negativními myšlenkami.

Mgr. Roman Pešek – KBT terapeut, supervizor, lektor

Workshop II. Tipy pro tvorbu IVP

V rámci odpoledního workshopu se lektorka zaměří na individuální vzdělávací plány – komu je IVP určen, kdo všechno se podílí na jeho tvorbě, co je jeho obsahem? Zazní celá řada praktických tipů pro jeho tvorbu. Bude věnován prostor dotazům účastníků.

PhDr. Veronika Vitošková, Ph.D. – školní psycholožka na ZŠ a gymnáziu J. Gutha-Jarkovského, poradkyně pro vzdělávání a SPPG na Gymnáziu Jana Palacha, s.r.o.

               

Konference bude akreditována u MŠMT.

 

Termín konání: 21. 4. 2022

Cena:

-  1.090 Kč, při objednávce do 31. 1. 2022
-  1.290 Kč, při objednávce do 31. 3. 2022
-  1.490 Kč, při objednávce od 1. 4. 2022

Celá konference bude probíhat online. Po úhradě konferenčního poplatku Vám s předstihem bude zaslán link pro sledování jednotlivých přednášek. V případě potřeby dalších informací nás neváhejte kontaktovat na adrese seminare@pasparta.cz

 

Zdroj: Pasparta Publishing, s.r.o.