Aktivní škola – Inspirace pro podporu pohybových aktivit žáků

Vydáno: 2 minuty čtení

Metodické doporučení ČŠI

Obezita i tělesná zdatnost českých dětí je alarmující. Obojí spolu výrazně souvisí. Podle výsledků analýzy, která během covidové pandemie vznikla v rámci Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost, nadváhou a obezitou trpí víc než čtvrtina dětí a těchto problémů se většinou nezbaví ani v dospělosti. Zároveň i současná kondice školáků bije na poplach. Horší kondici mají děti žijící na venkově oproti „městským“ a kluci mají srovnatelnou zdatnost jako holky před 30 lety.
Obezita i tělesná zdatnost českých dětí je alarmující. Obojí spolu výrazně souvisí. Podle výsledků analýzy, která během covidové pandemie vznikla v rámci Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost, nadváhou a obezitou trpí víc než čtvrtina dětí a těchto problémů se většinou nezbaví ani v dospělosti. Zároveň i současná kondice školáků bije na poplach. Horší kondici mají děti žijící na venkově oproti „městským“ a kluci mají srovnatelnou zdatnost jako holky před 30 lety.
Česká školní inspekce připravila metodický materiál, jehož cílem je podpořit a aktivizovat postup škol v podpoře pohybových aktivit žáků během celého školního roku. Významnou součástí tohoto dokumentu je inspirace včetně příkladů dobré praxe zaměřené na rozvoj a podporu pohybových aktivit ve školách.  Dokument zdůrazňuje důležitost vnímání podpory pohybových aktivit do života školy, zdůrazňuje význam podpory těchto aktivit vedením školy, pedagogickým sborem, ale i rodičovskou veřejností. Metodické doporučení je určeno jak zřizovatelům vedení škol, tak členům pedagogických sborů rodičům, kteří mohou podmínky pro děti zásadně ovlivnit.

Metodické doporučení si můžete přečíst ve formátu elektronické publikace nebo si jej stáhnout ve formátu PDF.

Zdroj: https://csicr.cz/cz/Aktuality/Metodicke-doporuceni-%E2%80%93-Aktivni-skola-%E2%80%93-Inspirace-p; https://www.edu.cz/metodicke-doporuceni-csi-pro-skoly-aktivni-skola-inspirace-pro-podporu-pohybovych-aktivit-zaku/