Akreditované odborné semináře nakladatelství Pasparta

Vydáno: 2 minuty čtení

4. 11. 2015 – Dítě s autismem ve třídě

Seminář se zaměřuje na opatření spojená se vzděláváním žáků s autismem v běžných školách. Věnuje se konkrétním krokům, které mohou vést k úspěšné integraci.

Přednášející: PhDr. Jitka Kendíková

ředitelka ZŠ a Gymnázia J. Gutha-Jarkovského, Praha 1

18. 11. 2015 – Básničky a písničky (nejen) pro děti s autismem

Seminář je zaměřen na rozvoj komunikačních kompetencí u dětí, hlavním těžištěm je naučit se používat rozkreslené známé dětské básničky a písničky.

Přednášející: Mgr. Dana Cepjková

– autorky publikace Básničky a písničky

2. 12. 2015 – Legislativní rámec integrace dětí s autismem

Seminář se zaměřuje na integraci žáků s PAS do škol z hlediska legislativy, zaměří se také na konkrétní vyrovnávací a podpůrná opatření, velká pozornost bude věnována IVP.

Přednášející: PhDr. Jitka Kendíková

ředitelka ZŠ a Gymnázia J. Gutha-Jarkovského, Praha 1

27. 1. 2016 – Asistenti asistentům

Díky kurzu bude mít účastník jasno v tom, jaké je postavení asistenta ve třídě a získá řadu praktických námětů, jak postupovat

při vzdělávání dítěte s autismem i dalšími hendikepy.

Přednášející: PhDr. Jitka Kendíková

a asistenti pedagoga této školy

ZŠ a Gymnázium J. Gutha-Jarkovského, Praha 1

Semináře jsou akreditované MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

www.pasparta.cz