Akademie pro rodiče nadaných dětí

Vydáno: 3 minuty čtení

Nadační fond Qiido, který se dlouhodobě věnuje identifikaci a podpoře intelektově nadaných dětí, dnes zahájí desetidílný cyklus online seminářů s názvem Akademie pro rodiče. Ti by měli jejich prostřednictvím získat klíčové informace k péči, vzdělávání a rozvoji dětí jak v oblasti samotného intelektu (IQ), tak v socio-emoční oblasti (EQ). Semináře s účastí odborníků z oblasti vzdělávání, legislativy a diagnostiky mimořádně intelektově nadaných dětí (tzv. MiND) jsou naplánovány do poloviny června. Dnešní úvodní lekci poskytuje Qiido pro všechny zájemce k vyzkoušení zdarma.

Pomůžeme vám mimořádně intelektově Nadané Dítě pochopit, porozumět a komunikovat s ním trpělivěv klidu a s nadhledem, protože důvodem může být jeho intelektové nadání!

Prvotní kuchařku a naději, že bude lépe, vám dáme v uceleném programu 10 tematických online seminářů, jež se budou konat 1x týdně (převážně úterý) v období od 14. 4. do 16. 6. 2020 v 17:00 – 18:15 hod.

Bližší informace vč. přihlašování na http://www.qiido.cz/konference/kurzy

„Rodiče MiND dětí to nemají jednoduché ani za normálních okolností,“ řekla Miriam Janyšková, zakladatelka a ředitelka nadačního fondu Qiido. „V situaci, kdy jsme s dětmi dlouhodobě izolováni ve svých domovech, je to o to těžší. K naší standardní poradně jsme se proto rozhodli nabídnout rodičům také možnost online setkávání a propojit je nejen s odborníky z oboru, ale i s dalšími rodiči, kteří jsou na tom podobně. Cílem je pomoci jim jejich nadané dítko pochopit, porozumět mu a nasměrovat k tomu, jak s ním komunikovat trpělivě, v klidu a s nadhledem,“ dodala.

Podle psycholožky nadačního fondu Qiido a speciální pedagožky Andrey Štefáčkové jsou online semináře určeny především rodičům, u jejichž dětí se často projevuje nerovnoměrný vývoj: mentálně jsou napřed, ale sociálně, emočně či psychomotoricky pozadu. Dále je pro ně typické, že neustále diskutují, ptají se, zajímají se „jak a proč“. Nechtějí dělat věci bez smyslu, ale naopak chtějí dělat jen to, co je baví. Při opakování jednoduchých a rutinních úkolů se mnohdy projevují jako ADHD (poruchy pozornosti s hyperaktivitou), často odmlouvají a nerozumějí si s vrstevníky.

Dalšími odbornými hosty projektu jsou ředitelka ZŠ Komenského 68 v Novém Jičíně Svatava Hajdová, ředitel ZŠ a MŠ Úprkova v Hradci Králové Petr Lehký, právnička se specializací ve školní legislativě Veronika Doležilová a Romana Divínová, lektorka a garantka metod i forem výuky a učitelka MiND žáků. Dnešní zkušební online seminář s názvem KDO JE MiND DÍTĚ?  začíná v 17 hodin.  Podrobné informace o Akademii pro rodiče a přihlášení do programu na https://www.qiido.cz/konference/kurzy/. Další dotazy pak na info@qiido.cz nebo infolince 607 093 305.

Nadační fond Qiido od roku 2014 podporuje vzdělávání a rozvoj intelektově nadaných dětí. Jeho cílem je naučit základní školy i rodiče s těmito dětmi pracovat a rozvíjet jak jejich kognitivní schopnosti (IQ), tak i jejich sociálně-emoční dovednosti (EQ). Základním školám poskytuje Qiido akreditované programy pro další vzdělávání učitelů a ředitelů v této oblasti pod názvem Qiido Akademie pro učitele a Qiido Na míru. Pro širokou veřejnost provozuje vlastní Qiido Poradnu, ve které mohou rodiče nechat děti otestovat a individuálně se poradit. Více na qiido.cz facebook.com/qiido.cz.

ZÍSKÁTE ODPOVĚDI NA:

• Je vůbec rozumově nadaný aneb kdo je MiND dítě?
• Jak ho mám zabavit?
• Jak na něj?
• Jak zvládnout jeho chování?
• Kdo mi pomůže?
• Co a jak mám rešit se školou?
• Potřebuji jít do státní pedagogicko-psychologické poradny (PPP)?
• Jaké mám možnosti v jeho vzdělávání a dalším rozvoji?
Řízení školy online
 

Další aktuality