Absolventi středních škol a trh práce

Vydáno: 1 minuta čtení

NÚV vydal tři nové publikace, které pomohou uchazečům o studium na střední škole zorientovat se v nabídce škol a vybrat si správný obor, a to v oblastech dopravy a spojů, zdravotnictví, pedagogiky a sociální péče.

Na jednom místě naleznete všechny důležité informace z těchto oblastí:

  • nově přijatí žáci a absolventi škol
  • nezaměstnanost absolventů škol na trhu práce
  • přechod absolventů škol na vysoké a vyšší odborné školy
  • shoda vzdělání a zaměstnání u absolventů
  • pohled absolventů škol na své uplatnění v oboru
  • potřeby a názory zaměstnavatelů na připravenost absolventů škol
  • trh práce a zaměstnanost v ČR a EU
Publikace a mnoho dalších informací najdete na www.infoabsolvent.cz.

Publikace ke stažení: