27. ročník Romano suno

Vydáno: 3 minuty čtení

Letos rozšířené o soutěže v romštině a on-line kurzy romštiny

Romano suno (Romský sen) je jazyková soutěž v romštině. Pořádá ji od roku 1996 obecně prospěšná společnost Nová škola.  

Hin imar duj berš, so mange miri lačhi baba muľa, a me mukav bare bala predal late. A me paťav, hoj avka sar somas lakero anďelkocis varekana predal late me, akana hiňi joj predal ma.

                                                                                                                                                         (Adéla Dunková)

Romano suno je pro všechny, kteří umí romsky a chtějí si v romštině napsat svůj text anebo natočit video. Smyslem soutěže je povzbudit lidi k psaní v romštině a k tomu používat ji veřejně. Skrze texty ze soutěže, které vycházejí ve sbornících a v Romano sunových putovních výstavách anebo je lidé slyší na festivalech, kde pořádáme veřejná čtení, může do světa Romů blíže nahlédnout také široká veřejnost.

Romano suno má tři soutěžní kategorie. Pisinas romanes. Sem soutěžící posílají svoje texty. Vakeras romanes, kam lidé posílají svoje videa v romštině, a Džanas romanes, kde soutěží dvojice naživo ve slovní zásobě a pohotovosti v romštině.

„Porotci letos vybrali reflexivnější témata, např. je zajímalo, co si děti i dopělí myslí o tom, co bude po smrti anebo o soužití stejnopohlavních párů,“ přibližuje letošní ročník koordinátorka Marie Podlahová Bořkovcová.

Jaká jsou letošní témata?

  1. Nekfeder manuš, so les prindžarďal / Nejzajímavější osoba, kterou jsi poznal(a)
  2. So avela pal o meriben? / Co bude po smrti?
  3. Sar dikhes pre kada, te pes kamen duj džuvľa abo duj murša? / Jak vnímáš to, že se milují dvě ženy nebo dva muži?
  4. Te bi pale uľiľomas, kamavas bi te avel… / Kdybych se znovu narodil(a), chtěl(a) bych být…
  5. Pisin pal oda, so kames / Volné téma

V porotě Romano suno zasednou letos Iveta Kokyová, Stanislava Miková,  a Květoslava Podhradská.

Kromě samotné soutěže letos v podcastové sérii Te merav publikujeme v romštině i češtině knihu Tery Fabiánové Čavargoš/Tulák. V romštině i češtině ji načte Stanislava Miková.

Pro ty, kteří mají zájem naučit se romsky, poběží dva on-line jazykové kurzy romštiny: od ledna do konce června Romština pro mírně pokročilé, od září do prosince Romština pro začátečníky. 

Více informací o soutěži najdete na www.novaskolaops.cz. Na tomto webu najdete také videopozvánku do soutěže. Vřele vás i děti také zveme do skupiny přátel Romano suna: Romano suno – Aven andre na Facebooku.   

Texty a videa budou účastníci soutěže posílat do Nové školy, o.p.s. do 31. června. Do Džanas romanes se lze hlásit do 31. října.

Je to už dva roky, co babička umřela, a já si dlouhé vlasy kvůli ní pořád nechávám. A věřím, že tak jak jsem byla kdysi andělem já pro ni, je jím teď ona pro mě.

                                                                                                                                                          (Adéla Dunková)

Zdroj: Tisková zpráva Nové školy, o.p.s. ze dne 29. ledna 2024