16. 4.: Kulatý stůl Jak financovat kvalitu v odborném vzdělávání?

Vydáno: 1 minuta čtení

Zveme vás na kulatý stůl projektu POSPOLU, který otevře diskusi k financování kvality ve středním odborném vzdělávání. Cílem kulatého stolu je seznámit vás s finančními aspekty návrhů nových prvků odborného vzdělávání na podporu spolupráce škol a  irem vzešlých z POSPOLU a získat názory na dané téma.

Datum konání: 16. dubna 2015

Čas konání: 13:30 – 16:30 hod.

Místo konání: BNV Consulting, Praha, Melantrichova 17b, 2. patro

Diskusní témata:

  • Kvalitativní prvky normativního financování
  • Možnosti a limity fondového financování na regionální úrovni
  • Finanční možnosti různých organizačních forem spolupráce: středisko praktického vyučování (SPV) x reálná firma

Kulatý stůl se koná v odpoledních hodinách, neboť 10:00-12:00 proběhne na obdobné téma v Národní technické knihovně diskusní panel v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání a kulatý stůl POSPOLU je do této kampaně také zařazen.

Prosíme zájemce, aby se registrovali na e-mailu petra.kratochvilova@nuv.cz nebo na tel. 274 022 407, nejdéle do pondělí 13. dubna.