Řízení školy slaví 20 let!

Vydáno: 4 minuty čtení

Značka, která vznikla, aby pomáhala všem ředitelkám, ředitelům, zástupkyním i zástupcům.
Značka, kterou v dnešní době preferují učitelé, zřizovatelé i celé širší vedení škol. 

Příběh značky Řízení školy

Řízení školy slaví 20 let

Jak to všechno začalo? Jaké byly klíčové momenty, které Řízení školy formovaly do podoby, v jaké ho známe dnes.

Je tomu 20 let, co se společnost Wolters Kluwer ČR po vzoru polského peridodika Dyrektor szkoły (Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowe) rozhodla vydávat časopis Řízení školy. Cíl byl jasný. Nabídnout managementu škol klíčový zdroj informací a přispět k lepšímu vzdělávání v České republice.

V roce 2010 na scénu vstoupila Naďa Eretová, která se stala nejen redaktorkou časopisu, ale také hnací silou rozvoje portfolia. Jejím úkolem bylo rozšířit expertní autorský tým, vybudovat silné vztahy s důležitými institucemi a organizacemi ve vzdělávání a přinést novou dimenzi do světa informací o školství. S odhodláním a vášní se jí podařilo nejen zviditelnit Řízení školy, ale také z něj vytvořit nezbytný zdroj informací pro všechny, kdo se zajímají o rozvoj vzdělávacího systému. Řízení školy se postupně rozrůstalo o další periodika a produkty, které společně tvoří ucelený zdroj informací pro segment regionálního školství.

V roce 2012 došlo k významnému kroku, kterým bylo zřízení samostatné redakce Řízení školy, dávající prostor k dalšímu růstu a posílení vlivu na vzdělávací komunitu. Tým redakce ve stejném roce představil světu webový portál Magistr. „Tímto krokem jsme vstoupili do nové éry, kde jsme propojili tradici tisku s dynamikou online světa, abychom přinesli komplexní a aktuální informace tam, kde je naše komunita potřebuje,“ vzpomíná Naďa Eretová, dnes šéfredaktorka Řízení školy.

Tato inovativní webová aplikace se začala formovat na základě hlubokého porozumění potřebám škol a ředitelů. „Nestačily nám domněnky, co naše cílová skupina pro svou práci potřebuje. Za vývojem stály dlouhé hodiny práce, během kterých jsme stínovali práci ředitelů, prováděli dotazníková šetření a důkladně s budoucími uživateli aplikaci testovali. Tento, na svou dobu poměrně unikátní postup, nám umožnil vytvoření moderního a efektivního nástroje,“ dodává.

V roce 2017 prošla aplikace významnou proměnou a přejmenováním na Řízení školy online. Web se postupně vyvíjel, avšak nedocházelo zde k radikálním změnám.

Mezníkem ve vývoji se stal rok 2022. V říjnu tohoto roku jsme s hrdostí představili novou generaci naší webové aplikace. Tato evoluce zahrnovala komplexní změny v designu, technických postupech a integraci s dalšími systémy. Nová generace je výsledkem nejen našich vlastních vizí a snahy o neustálý rozvoj, ale také odpovědí na zpětnou vazbu a potřeby našich uživatelů, kteří jsou pro nás nejdůležitější.

„Nová generace Řízení školy není jen moderním nástrojem pro řízení a vedení škol, ale je to také vyjádření našeho závazku poskytovat nejlepší možné služby naší komunitě ve vzdělávání,“ říká Klára Stáňová, projektová manažerka Řízení školy.

V průběhu času do portfolia redakce přibyly také další produkty prospěšné školám, a to certifikace Rodiče vítáni, portál pracovních nabídek Edujob a portál vzdělávacích nabídek pro pedagogy DVPP.info.

V současné době má redakce Řízení školy důležitou pozici jako odborný partner většiny významných aktivit v oblasti vzdělávání. Tato transformace je zřejmá v aktivní účasti na strategických iniciativách, které formují a mění podmínky pro vzdělávání.

Budoucnost vzdělávání stojí na ředitelích se silnou vizí. Moderní vzdělávání není jen o předávání informací, ale především o vytváření prostředí, které podporuje kreativitu, kritické myšlení a adaptabilitu. Chceme být klíčovým partnerem pro pedagogické lídry, kteří mají odvahu a vizionářský pohled na to, jak transformovat vzdělávání.

„Naše poslání je hluboce spojeno s přesvědčením, že podporou rozvoje našich dětí formujeme nejen jejich individuální osudy, ale i budoucnost celé společnosti. Věříme, že každé dítě má právo na kvalitní vzdělání, které mu umožní plně rozvinout jeho potenciál a připravit se na úspěšný život v 21. století. A pouze silný pedagogický lídr dokáže takové zázemí vytvořit,“ doplňuje Naďa Eretová.

Pojďte s námi objevovat budoucnost vzdělávání, kde jsme společně tvůrci příběhu, který píšeme pro generace, které přicházejí.

 

Webovou aplikaci Řízení školy si můžete vyzkoušet na 14 dní zdarma.
Stačí se zaregistrovat na rizeniskoly.cz/registrace.

Zdroj: Řízení školy