MSMT-64/2021 stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2021 pro účely poskytování dotací soukromému školství

Schválený:
MSMT-64/2021
Stanovení
výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2021 pro účely poskytování dotací soukromému školství
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje v souladu s § 4 odst. 1, 2 a 4 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2021 normativy, a to jako roční objem neinvestičních výdajů, mzdových prostředků a zákonných odvodů připadajících na jedno dítě, žáka nebo studenta ve srovnatelném oboru vzdělání a formě vzdělávání ve škole nebo ve srovnatelné školské službě ve školském zařízení zřizovaném krajem nebo ministerstvem nebo jako roční objem neinvestičních výdajů, mzdových prostředků a zákonných odvodů připadajících na jedno dítě ve srovnatelné mateřské škole zřizované obcí nebo na jedno dítě nebo žáka ve srovnatelné školské službě ve školském zařízení zřizovaném obcí.
Přehled výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2021 je uveden v příloze.
_________________
*) Pozn. ASPI: Text přílohy je k dispozici na adrese http://ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/SK2021_1.pdf.

Související dokumenty