MSMT-3084/2021 dodatek k normativům neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2021 pro účely poskytování dotací soukromému školství

Schválený:
MSMT-3084/2021
Dodatek
k normativům neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2021 pro účely poskytování dotací soukromému školství
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává dodatek k materiálu "Stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2021 pro účely poskytování dotací soukromému školství", čj. MŠMT-64/2021.
Normativy stanovené v souladu s § 4 odst. 1, 2 a 4 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2021 výše uvedeným materiálem se doplňují o část VIII., tj.
o normativy pro praktické vyučování realizované ve školním roce 2020/2021 v oborech vzdělání středního vzdělávání ve střediscích praktického vyučování
, a to následovně:
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I                část VIII.                 I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Normativ neinvestičních výdajů ze státního rozpočtu v roce 2021 jako roční I
I objem neinvestičních výdajů na žáka v denní formě vzdělávání, kterému   I
I středisko praktického vyučování zajišťuje praktické vyučování v oboru   I
I vzdělání:                                 I
I----------I-------------------------I---------I---------I---------I---------I
I  Kód  I Název oboru vzdělání  I  NIV  I  MP  I odvody I ONIV  I
I oboru  I             I celkem I     I     I celkem I
I vzdělání I             I     I     I     I     I
I----------I-------------------------I---------I---------I---------I---------I
I 2345L01 I Mechanik seřizovač   I 45 986 I 26 699 I 9 558 I 9 729 I
I----------I-------------------------I---------I---------I---------I---------I
I 2356H01 I Obráběč kovů      I 50 598 I 30 087 I 10 771 I 9 740 I
I----------I-------------------------I---------I---------I---------I---------I
I 2368H01 I Mechanik opravář    I 61 448 I 36 202 I 12 960 I 12 286 I
I     I motorových vozidel   I     I     I     I     I
I----------I-------------------------I---------I---------I---------I---------I
I 2953H01 I Pekař          I 58 732 I 38 312 I 13 716 I 6 704 I
I----------I-------------------------I---------I---------I---------I---------I
I 2954H01 I Cukrář         I 46 885 I 29 599 I 10 596 I 6 690 I
I----------I-------------------------I---------I---------I---------I---------I
I 3356H01 I Truhlář         I 64 159 I 40 059 I 14 341 I 9 759 I
I----------I-------------------------I---------I---------I---------I---------I
I 3664E01 I Tesařské práce     I 74 343 I 45 679 I 16 353 I 12 311 I
I----------I-------------------------I---------I---------I---------I---------I
I 3664H01 I Tesař          I 63 648 I 41 921 I 15 008 I 6 719 I
I----------I-------------------------I---------I---------I---------I---------I
I 3667H01 I Zedník         I 45 899 I 31 113 I 11 138 I 3 648 I
I----------I-------------------------I---------I---------I---------I---------I
I 6541L01 I Gastronomie       I 33 833 I 20 005 I 7 162 I 6 666 I
I----------I-------------------------I---------I---------I---------I---------I
I 6551H01 I Kuchař - číšník     I 46 100 I 29 022 I 10 390 I 6 688 I
I----------I-------------------------I---------I---------I---------I---------I
I 6641L01 I Obchodník        I 27 111 I 17 301 I 6 194 I 3 616 I
I----------I-------------------------I---------I---------I---------I---------I
I 6651E01 I Prodavačské práce    I 63 518 I 40 450 I 14 481 I 8 587 I
I----------I-------------------------I---------I---------I---------I---------I
I 6651H01 I Prodavač        I 41 957 I 28 211 I 10 100 I 3 646 I
I----------I-------------------------I---------I---------I---------I---------I
I 8251H03 I Zlatník a klenotník   I 66 293 I 41 583 I 14 887 I 9 823 I
I----------I-------------------------I---------I---------I---------I---------I
I 8251H09 I Umělecký rytec     I 76 104 I 46 916 I 16 796 I 12 392 I
I----------I-------------------------I---------I---------I---------I---------I
I 8251L02 I Uměleckořemeslné    I 68 063 I 41 058 I 14 699 I 12 306 I
I     I zpracování dřeva    I     I     I     I     I
I----------I-------------------------I---------I---------I---------I---------I
I Normativ na žáka v oboru vzdělání střední školy v denní formě vzdělávání  I
I uvedený v části I., jde-li o žáka, kterému střední škola zajišťuje     I
I teoretické vyučování a kterému zároveň středisko praktického vyučování   I
I zajišťuje praktické vyučování, se sníží o normativ pro daný obor vzdělání I
I uvedený v části VIII.                           I
I----------------------------------------------------------------------------I

Související dokumenty