MSMT-203/2021 soustava normativů pro školy a školní družiny v regionálním školství územních samosprávných celků na rok 2021

Schválený:
MSMT-203/2021
Soustava
normativů pro školy a školní družiny v regionálním školství územních samosprávných celků na rok 2021
Změna: MSMT-6458/2021-1
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo v souladu s ustanovením § 161 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na kalendářní rok 2021 tyto normativy pro školy a školní družiny zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí:
Normativy pro stanovení rozpočtu přímých výdajů státního rozpočtu pro jednotlivé školy a školní družiny zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí pro rok 2021
V souladu se školským zákonem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje normativy neinvestičních výdajů ze státního rozpočtu jako roční objem neinvestičních výdajů na jednotku výkonu:
Soustava normativů pro školy a školní družiny v regionálním školství územních samosprávných celků na rok 2021 je uvedena v příloze.
_________________
*) Pozn. ASPI: Text přílohy je k dispozici na adrese http://ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/SK2021_1.pdf.
Příloha byla změněna předpisem MSMT-6458/2021-1

Související dokumenty