MSMT-156/2022 stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2022 pro účely poskytování dotací soukromému školství

Schválený:
MSMT-156/2022
Stanovení
výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2022 pro účely poskytování dotací soukromému školství
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje v souladu s § 4 odst. 1, 2 a 4 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2022 normativy, a to jako roční objem neinvestičních výdajů, mzdových prostředků a zákonných odvodů připadajících na jedno dítě, žáka nebo studenta ve srovnatelném oboru vzdělání a formě vzdělávání ve škole nebo ve srovnatelné školské službě ve školském zařízení zřizovaném krajem nebo ministerstvem nebo jako roční objem neinvestičních výdajů, mzdových prostředků a zákonných odvodů připadajících na jedno dítě ve srovnatelné mateřské škole zřizované obcí nebo na jedno dítě nebo žáka ve srovnatelné školské službě ve školském zařízení zřizovaném obcí.
_________________
*) Pozn. ASPI: Text přílohy je k dispozici na adrese http://ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/SK2022_1.pdf.

Související dokumenty