16 034/2011-51 soutěží a přehlídek ve školním roce 2011/2012

Schválený:
16 034/2011-51
Vyhlášení
soutěží a přehlídek ve školním roce 2011/2012
Níže uvedený přehled obsahuje soutěže a přehlídky (dále jen „soutěže“), které MŠMT pro školní rok 2011/2012:
- vyhlašuje jako jediný vyhlašovatel (dle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání); tyto soutěže jsou dále označovány jako soutěže typu A,
- vyhlašuje spolu s dalším vyhlašovatelem (případně s dalšími vyhlašovateli), který (kteří) se na realizaci soutěže finančně podílejí (dle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 55/2005 Sb.); tyto soutěže jsou dále označovány jako soutěže typu B.
MŠMT bude financovat soutěže typu A a B do výše, kterou mu umožní rozpočet na rok 2012. Současně si vyhrazuje právo dalších možných úprav v návaznosti na vývoj státního rozpočtu.
Dále přehled obsahuje další soutěže celostátního resp. nadregionálního charakteru, na jejichž finančním zabezpečení se MŠMT nepodílí. Tato část má pouze informační charakter a nese označení soutěže typu C.
V přehledu jsou soutěže rozděleny do pěti oblastí - předmětové soutěže, umělecké soutěže, sportovní soutěže, soutěže z oblasti speciálního školství a ostatní soutěže. U jednotlivých soutěží jsou uvedeny kategorie (obory), postupová kola, příp. termíny konání jednotlivých kol a místo konání ústředního kola. Stejně jako v předchozích letech jsou uvedeny u všech soutěží kontaktní adresy. U soutěží typu B je spoluvyhlašovatel (příp. spoluvyhlašovatelé) uveden v závorce.
1. Soutěže typu A a B
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje podle § 3 odst. 1, 2 vyhlášky č. 55/2005 Sb., pro školní rok 2011/2012 následující soutěže:
1.1. Soutěže typu A
1.1.1.
Předmětové soutěže
A 1) Matematická olympiáda (61. ročník, Jednota českých matematiků a fyziků) - 8 kategorií dle ročníku školy + kategorie P
ZŠ - Š (Z5 a Z9 - do 6. 1. 2012, Z6 až Z8 do 30. 3. 2012), O (Z5 a Z9 - 25. 1. 2012, Z6 až Z8 11. 4. 2012), K (Z9 21.3.2012)
SŠ - Š (A 6. 12. 2011, B a C 26. 1. 2012, P do 15. 11. 2011)
K (A 17. 1. 2012, B a C 17. 4. 2012, P 24. 1. 2012), Ú ( A a P 25. 3. - 31. 3. 2012, Hradec Králové)
Kontaktní adresa:
RNDr. Karel Horák, CSc., Matematický ústav Akademie věd ČR, Žitná 25, 115 67 Praha 1, tel. 220 090 775, fax 222 211 638, e-mail: horakk@math.cas.cz, www.math.muni.cz/mo
A 2) Fyzikální olympiáda (53. ročník, Jednota českých matematiků a fyziků) - 7 kategorií dle ročníku školy
ZŠ - E, F - Š (do 16. 3. 2012), O (28. 3. 2012), K (18. 4. 2012 - E)
G - Archimédiáda - Š (1. 2. - 9. 5. 2012), O (5/2012)
SŠ - A - Š ( do 9. 1. 2012), K (20. 1. 2012), Ú (3/2012, Pardubice),
B, C, D - Š (do 10. 4. 2012), K (4. 5. 2012)
Kontaktní adresa:
Prof. RNDr. Ivo Volf, CSc., Katedra fyziky, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové, tel. 493 331 190, e-mail: ivo.volf@uhk.cz, www.uhk.cz/fo, http://fo.cuni.cz
A 3) Chemická olympiáda (48. ročník) - 5 kategorií dle zaměření a ročníku školy SŠ A - Š (10. 11. 2011), K (9. 12. 2011), Ú (30. 1.-2. 2. 2012, Olomouc)
B - Š (19. 3. 2012), K (3.-4. 4. 2012)
C - Š (9. 3. 2012), K (3.- 4. 4. 2012)
SŠ s odb. zaměř. E - Š (10. 11. 2011), K (9. 12. 2011), Ú (30. 1.-2. 2. 2012, Olomouc)
ZŠ D - Š (9. 1. 2012), O (1.-2. 2. 2012), K (23.-24. 3. 2012)
Kontaktní adresa:
RNDr. Zuzana Kotková, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6 - Dejvice, tel. 725 139 751, e-mail: zuzana.kotkova@vscht.cz, www.chemicka-olympiada. cz, www.vscht.cz
A 4) Biologická olympiáda (46. ročník) - 4 kategorie dle ročníku školy
SŠ A - Š (do 16. 3. 2012), K (30. 3. 2012), Ú (30. 4.-4. 5. 2012, Mendelevova univerzita v Brně)
B - Š (do 16. 3. 2012), K (13. 4. 2012)
ZŠ C - Š (do 28. 1. 2012), O (29. 3. 2012), K (11. 5. 2012)
D - Š (do 27. 1. 2012), O (13. 4. 2012), K - dle rozhodnutí krajské komise (5/2012)
Kontaktní adresa:
Ing. Helena Božková, Česká zemědělská univerzita, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol, tel. 224 382 018, fax 234 381 816, e-mail: sekretariatbio@rektorat.czu.cz, www.biologickaolympiada. cz, www.czu.cz,
A 5) Soutěže v cizích jazycích - 6 jazyků (němčina - N, angličtina - A, francouzština - F, ruština - R, španělština - Š, latina - L); konverzační soutěže s důrazem na ústní projev (s výjimkou latiny - ve všech postupových kolech formou písemného testu); vždy ve 2-7 kategoriích dle ročníku, příp. typu školy
N:
ZŠ I. A, I. B - Š (do 15. 1. 2012), O (do 15. 2. 2012)
ZŠ II. A, II. B, II.C - Š (do 15. 1. 2012), K (do 15. 3. 2012), Ú (do 10. 4. 2012, Praha)
SŠ III.A - Š (do 15. 1. 2012), O (do 15. 2. 2012), K (do 15. 3. 2012) Ú (do 15. 4. 2012, Praha)
SŠ III.B - Š (do 15. 2. 2012), K (do 15. 3. 2012), Ú (do 15. 4. 2012, Praha)
SŠ III.C - Š (do 15. 1. 2012), O (do 15. 2. 2012)
A: ZŠ I. A, I. B - Š (do 30. 1. 2012), O (do 20. 2. 2012)
ZŠ II. A, II. B - Š (do 30. 1. 2012), O (do 20. 2. 2012), K (do 30. 3. 2012), Ú (do 5/2012, Praha)
ZŠ II.C - Š (do 30. 1. 2012), K (do 30. 3. 2012), Ú (do 5/2012, Praha)
SŠ III.A - Š (do 30. 1. 2012), O (do 20. 2. 2012), K (do 30. 3. 2012), Ú (do 5/2012, Praha)
SŠ III.B - Š (do 15. 2. 2012), K (do 30. 3. 2012), Ú (do 5/2012, Praha)
F: ZŠ A1, A2; SŠ B1, B2 - Š (1/2012), K (2/2012), Ú (4/2012, Praha)
Š: SŠ I, II - Š (1/2012), K (3/2012), Ú (5/2012, Praha)
R:
ZŠ - Š (1/2012), O (2/2012)
SŠ I, II - Š (1/2012), K (2/2012), Ú (4/2012, Praha)
L: SŠ A, B - Š (1/2012), zemské kolo (2-3/2012), Ú (4/2012, Praha)
Kontaktní adresa:
NIDM MŠMT, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha, Ing. Miroslava Fatková (N), tel. 221 850 813, e-mail: mirka.fatkova@nidm.cz, Mgr. Barbora Šteflová (F, Š, L), tel. 221 850 807, e-mail: barbora.steflova@nidm.cz, www.nidm.cz, Ing. Jana Ševcová, ( A, R), tel. 221 850 812, , e-mail: jana.sevcova@ nidm.cz, www.nidm.cz
A 6) Olympiáda v českém jazyce (38. ročník) - 2 kategorie dle ročníku školy
ZŠ, SŠ - Š (21. 11.-16. 12. 2011), O (20.-21. 3. 2012), K (9.-10. 5. 2012), Ú (21.-27. 6. 2012)
Kontaktní adresa:
PaedDr. Eva Schneiderová, NIDM MŠMT, Na Poříčí 1035/4, 115 30 Praha 1, tel. 221 850 814, e-mail: eva.schneiderova@nidm.cz, www.nidm.cz
A 7) Dějepisná olympiáda (41. ročník) - 1 kategorie dle ročníku školy
ZŠ - Š (7.-25. 11. 2011), O (1.-2. 2. 2012), K (3-4/2012), Ú (6/ 2012)
Kontaktní adresa:
PaedDr. Eva Schneiderová, NIDM MŠMT, Na Poříčí 1035/4 , 115 30 Praha 1, tel. 221 850 814, e-mail: eva.schneiderova@nidm.cz, www.nidm.cz. Prosíme sledujte aktuální propozice soutěže na http://www.nidm.cz/talentcentrum/soutěže-a-prehlidky/dejepisna-olympiada/o-soutezi
A 8) Zeměpisná olympiáda (14. ročník) - 4 kategorie dle ročníku školy
ZŠ A (6. ročník), B (7. ročník), C (8.-9. ročník);
SŠ D - Š (do 28.2.2012), O (14.3.2012), K (18.4.2012), Ú (16.5.2012, Plzeň)
Kontaktní adresa:
PaedDr. Jiří Suda, Katedra geografie Pedagogické fakulty ZČU, Veleslavínova 42, 306 l9 Plzeň, tel. 377 636 572, e-mail: jirisuda@kge.zcu.cz, www.kge.zcu.cz
A 9) Středoškolská odborná činnost (34. ročník) - 18 oborů
SŠ - Š (2-3/2012), (O) (4/2012), K (do 15. 5. 2012), Ú (13.-17. 6. 2012, Kutná Hora)
Kontaktní adresa:
Ing. Miroslava Fatková, NIDM MŠMT, Na Poříčí 1035/4, 115 30 Praha 1, tel. 221 850 813, e-mail: mirka.fatkova@nidm.cz, www.soc.cz, www.nidm.cz
A 10) Matematický klokan (18. ročník) - mezinárodní soutěž korespondenčního charakteru - 6 kategorií dle ročníku školy (Cvrček - 2.-3. ročník ZŠ, Klokánek - 4.-5. ročník ZŠ, Benjamin - 6.-7. ročník ZŠ, Kadet - 8.-9. ročník ZŠ, Junior - 1.-2. ročník SŠ, Student - 3.-4. ročník SŠ)
ZŠ, SŠ - Š (16. 3. 2012), O (16. 3. 2012), K (16. 3. 2012), Ú (16. 3. 2012)
Kontaktní adresa:
Mgr. Eva Bartáková, Katedra matematiky Pedagogické fakulty UP, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, tel. 585 635 716, e-mail: eva.bartakova@upol.cz, www.matematickyklokan.net
A 11) Astronomická olympiáda (9. ročník) - 4 kategorie dle ročníku školy (pro 6.-7. ročník ZŠ a odpovídající ročníky G, pro 8.-9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky G, pro 1.-2.ročník SŠ a 3.-4.ročník SŠ)
ZŠ, SŠ - Š (9-12/2011), K (1-3/2012), Ú (5/2012)
Kontaktní adresa:
Ing. Jan Kožuško, Česká astronomická společnost, Fričova 298, 251 65 Ondřejov, tel. 603 759 280, e-mail: olympiada@astro.cz, http://olympiada.astro.cz
A 12) Turnaj mladých fyziků (25. ročník, odborný garant Jednota českých matematiků a fyziků) - 1 kategorie (pětičlenná družstva SŠ)
SŠ - RK (1. 2. a 2. 2. 2012), Ú (12.-13. 4. 2012, Chomutov)
Kontaktní adresa:
Mgr. Stanislav Panoš Ph.D., Katedra fyziky, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, 461 17 Liberec, tel. 485 353 489, e-mail: stanislav. panos@tul.cz, www.jcmf.cz
A 13) Pythagoriáda (35. ročník) - 4 kategorie dle ročníku školy ZŠ a SŠ - pro žáky 5.-8. ročníků ZŠ a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
Š (11/2011), O (pro 5. ročník 12/2011; pro 6., 7. a 8. ročník 17.-19. 1. 2012)
Kontaktní adresa:
Ing. Jana Ševcová, Na Poříčí 1035/4, 115 30 Praha 1, tel. 221 850 812, mobil 603 860 963, e-mail: jana.sevcova@nidm.cz Soutěž organizačně zajišťuji Krajské úřady jednotlivých krajů (odbory školství, mládeže a tělovýchovy).
A 14) Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ a SOU (20. ročník, Jednota českých matematiků a fyziků) - 7 kategorií dle ročníku a typu školy (3 kategorie pro SOU a 4 kategorie pro SOŠ)
SOŠ, SOU - Ú (v 22 soutěžních střediscích, 3/2012)
Kontaktní adresa:
Mgr. Aleš Kubíček, Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Masarykova 101, 757 01 Valašské Meziříčí, tel. 571 755 555, fax 571 755 501, e-mail: akubicek@oavm.cz, http://www.oavm.cz/cms/index.htm
1.1.2.
Umělecké soutěže
A 15) Soutěže žáků základních uměleckých škol (44. ročník) - 5 oborů, a) hra na lidové nástroje; b) hra žákovských orchestrů; c) hra na dechové a bicí nástroje; d) tanečního oboru; e) v sólovém a komorním zpěvu ZUŠ - Š, O, K, Ú a) 11.-12. 5. 2012, ZUŠ Mikulov; b) 20.-21. 4. 2012, Olomouc; c) 3.-6. 5. 2012, Kladno; d) 18.-20. 5. 2012, Kroměříž; e) 27.-29. 4. 2012, Turnov;
Kontaktní adresa:
odbor 22 MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, Mgr. Zdeňka Vyleťalová, tel. 234 812 131, e-mail: zdenka.vyletalova@msmt.cz
A 16) Soutěž konzervatoří ČR (36. ročník) - soutěž ve hře na dechové nástroje (hra na hoboj, fl étnu, klarinet, fagot, lesní roh, trubku, pozoun a tubu), vždy tři kategorie (1.-2. ročník studia, 3.-4. ročník studia, 5.-6. ročník studia)
konzervatoře a hudební gymnázia - Ú (11/2011)
Kontaktní adresa:
J. Doskočil, Konzervatoř Teplice, Českobratrská 15, Teplice, tel. 417 539 515, e-mail doskočil@konzervatorteplice.cz
A 17) Náš svět (39. ročník) - soutěž dětského literárního projevu - 3 kategorie dle věku + kategorie kolektivů
ZŠ - korespondenční soutěž (příspěvky jednotlivců i kolektivů do 30. 3. 2012)
Kontaktní adresa:
Mgr. Barbora Šteflová, NIDM MŠMT, Na Poříčí 1035/4, 115 30 Praha 1, tel. 221 850 807, fax 271 746 615, e-mail: barbora.stefl ova@nidm.cz, www.nidm.cz
A 18) Evropa ve škole (21. ročník) - výtvarná a literární soutěž - 4 kategorie dle věku
MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, VŠ, SVČ ... - Š (do 10. 2. 2012), K (do 30. 3. 2012), Ú (5-6/2012, Veselí nad Moravou)
Kontaktní adresa:
Mgr. Barbora Šteflová, NIDM MŠMT, Na Poříčí 1035/4, 115 30 Praha 1, tel. 221 850 807, fax 271 746 615, e-mail: barbora.steflova@nidm.cz, www.nidm.cz
A 19) Celostátní přehlídka dětských recitátorů - Dětská scéna 2012 (41. ročník, z pověření Ministerstva kultury pořádá NIPOS, útvar ARTAMA) - 4 kategorie dle ročníku školy
ZŠ, G, ZUŠ, SVČ - Š (do 26. 2. 2012), O (27. 2.-25. 3. 2012), K (26. 3.-29. 4. 2012), Ú (6/2012, Svitavy, v rámci přehlídky Dětské scéna - viz soutěže B)
Kontaktní adresa:
Mgr. Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, Blanická 4, P.O.Box 12, 120 21 Praha 2, tel. 221 507 969, e-mail: hulak@nipos-mk.cz, www.artama.cz
A 20) Hudební festival středních pedagogických škol a vyšších odborných škol pedagogických (35. ročník) - kategorie: sólový zpěv, instrumentalisté (klavír, varhany, akordeon, dechové, strunné a bicí nástroje), vokální a vokálně-instrumentální skupiny, pěvecké sbory.
SPgŠ a VOŠ - Š (do 30. 12. 2011), Ú (3/2012, Krnov)
Kontaktní adresa:
Mgr. Šárka Crháková, Střední pedagogická škola, Jiráskova 1a, 794 01 Krnov, tel. 554 637 465, fax 554 637 466, e-mail: crhakova@spgs.cz, www.spgs-szs.cz
A 21) Pedagogická poema (44. ročník) - 4 obory (umělecký přednes prózy, poezie, improvizované vyprávění, četba)
SPgŠ, SOŠPg a VOŠ pedagogické - Š (do 30. 9. 2011), Ú (11/2011)
Kontaktní adresa:
Mgr. Pavel Matějovský, Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Kumburská 740, 509 01 Nová Paka, tel. 493 721 320, fax 493 721 322, e-mail: poema 2011@gymnp.cz.cz, skola@ gymnp.cz, http://poema2011.gymnp.cz
1.1.3. Ostatní soutěže
A 22) Soutěžní přehlídka řemesel (SUSO) (16. ročník) - 2 kategorie, 6 oborů (zedník, truhlář, montér suchých staveb, kameník, kamenosochař, obkladač)
SOU, OU, SOŠ, SPŠ, ISŠ - K (10/2011 Ostrava; 2/2012 Lysá nad Labem; 3/2012 Hradec Králové, 4/2012 Litoměřice; 5/2012 České Budějovice), Ú (9/2012 Praha, výstaviště Letňany)
Kontaktní adresa:
David Surmaj, ABF, a.s. Mimoňská 645, 190 00 Praha 9, tel. 222 891 143, fax 222 891 197, e- mail: surmaj@abf.cz, www.suso.cz
A 23) Autodesk Academia Design 2012 (18. ročník) - 3 kategorie dle odborů (2D kreslení - strojírenství, 3D modelování - strojírenství, AutoCAD Architectural /nebo AutoCAD Revit Architectural/ - stavebnictví)
SPŠ, OU technická, strojní a stavební - Ú (3/2012)
Kontaktní adresa:
Bc. Lukáš Procházka, Střední průmyslová škola na Proseku, Novoborská 2, 190 21 Praha 9, tel. 724 921 048, e-mail: lukas.prochazka@sps-prosek.cz
A 24) Práce s grafickými programy na stavební průmyslovce (11. ročník) - soutěž v projektování rodinného domu pomocí grafických programů určená pro žáky 3.-4. ročníků denního studia studijního oboru Stavebnictví - zaměření pozemní stavitelství
Ú (29. 3. 2012, České Budějovice)
Kontaktní adresa:
Ing. Karel Hes, Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, 372 11 České Budějovice, tel. 387 001 416, fax 387 001 410, e-mail: karel.hes@gmail.com, www.stavarna.eu
A 25) Česká liga robotiky (7. ročník) - soutěž v robotice pro 5-10 členné kolektivy dětí ve věku 10-16 let
ZŠ, SŠ, SVČ, NNO - - Ú (11/2012)
Kontaktní adresa:
Radana Benešová, Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy - Stanice přírodovědců, Pod Juliskou 2a, 160 00 Praha 6 - Podbaba, tel. 777 706 588, e-mail benesova@ddmpraha.cz, www.debrujar.cz
A 26) Soběslavská růže (18. ročník) - soutěž odborných učilišť a praktických škol ve vázání a aranžování květin - 2 kategorie (jednotlivci a tříčlenná družstva)
OU, PrŠ - Š, Ú (10.-11. 11. 2011, Soběslav)
Kontaktní adresa:
Ing. Helena Prejzová, Odborné učiliště, Praktická škola a Základní škola, Wilsonova 405, 392 01 Soběslav, tel. 381 521 224, fax 381 521 556, e-mail: sekretariat@ousobeslav.cz, www.ousobeslav.cz
A 27) Atletický čtyřboj žáků základních škol praktických a speciálních (46. ročník) - soutěž žáků ZŠ praktických a ZŠ speciálních - 2 kategorie - dívky, chlapci 13-15 let (jednotlivci, družstva)
ZŠP a ZŠS - Š ( do 10. 5. 2012), O (do 15. 5. 2012), K (do 30. 5. 2012), Ú (po 15. 6. 2012)
Kontaktní adresa garanta soutěže: PaedDr. Mgr. Dan Blaha, Základní škola prof. Z. Matějčka, Svatoplukova 11, 779 00 Olomouc, tel. 585 496 180, fax: 585 496 199, e-mail: reditel@zsmatejcka.cz
A 28) Daniel (9. ročník) - literární a historická soutěž na téma holocaust a jeho reflexe, rasové problémy v současné ČR a problém soužití různých etnik v ČR - 2 kategorie dle věku (do a nad 15 let)
ZŠ, SŠ - ÚK (uzávěrka 27. 1. 2012, u příležitosti Dne památky obětí holocaustu a prevence zločinů proti lidskosti, vyhlášení výsledků 2-3/2012)
Kontaktní adresa:
Mgr. Barbora Šteflová, NIDM MŠMT, Na Poříčí 1035/4, 115 30 Praha 1, tel. 221 850 807,fax 271 746 615, e-mail: barbora.stefl ova@nidm.cz, www.nidm.cz
A 29) Mistrovství ČR v grafických předmětech (20. ročník) - 5 disciplín (psaní na klávesnici, korektura textu, wordprocessing, těsnopis - grafický i strojový záznam mluveného slova, stenotypistika)
SŠ - Š (2/2012), K (3/2012), Ú (4/2012, Karlovy Vary)
Kontaktní adresa:
Mgr. Renáta Drábová, Národní ústav odborného vzdělávání, Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, tel. 274 022 361, fax 274 863 380, e-mail: renata.drabova@nuov.cz, nuov@nuov.cz, www.nuov.cz
A 30) Finanční gramotnost (3. ročník) - soutěž ZŠ a SŠ v teoretických a praktických znalostech v oblasti finanční gramotnosti;
2 kategorie dle ročníku školy
ZŠ, SŠ - Š (9. 1.-9. 3. 2012), O (26. 3. - 6. 4. 2012), K (16. 4.-27. 4. 2012), Ú (14. 5. 2012 - 1. kat. a 15. 5. 2012 - 2. kat., Praha);
Kontaktní adresa:
Lucie Štolbová, Bc. Petra Frantová, Finanční gramotnost, o.p.s., Vyšehradská 320/49 12800 Praha 2, tel./fax:221 979 214, e-mail:info@fgsoutez.cz, www.fgsoutez.cz
A 31) Soutěž v programování (26. ročník) - 2 kategorie dle věku, v rámci těchto kategorií je vyhlášena subkategorie používání aplikačního softwaru
ZŠ, SŠ - O (3/2012), K (19.-21. 4. 2012), Ú (6/2012, Janské Lázně)
Kontaktní adresa:
Ing. Jana Ševcová, NIDM MŠMT Na Poříčí 1035/4, 115 30 Praha 1, tel. 221 850 812, mobil 603 860 963, e-mail: jana.sevcova@nidm.cz, www.nidm.cz, www.stv.cz
1.2. Soutěže typu B
1.2.1.
Předmětové soutěže
B 1) Pohár vědy - Olympiáda fyziky a dalších věd (1. ročník) - 4 kategorie dle ročníku školy (A: 2-6 let, B: 7-10 let, C: 11-15 let, D: 15-18 let)
ZŠ, SŠ - O (9-12/2012), K (5-6/2012), Ú (10/2012)
Kontaktní adresa:
Mgr. Petr Zapletal, AMD ČR, Senovážné nám 24, 116 47 Praha 1, tel. 234 621 526, e-mail: zapletal@adam.cz, http://www.debrujar.cz
B 2) Náboj (8. ročník) - matematická soutěž určená pro pětičlenná družstva SŠ - 2 kategorie dle ročníku
Ú (23. 3. 2012, Praha, Opava)
Kontaktní adresa:
prof. RNDr. Josef Štěpán, DrSc., Matematicko-fyzikální fakulta, Sokolovská 83, 180 00 Praha 8, tel. 221 913 274, e-mail: josef.stepan@mff.cuni.cz, http: //www.naboj.cz
B 3) Přírodovědný klokan (6. ročník, Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc) - 2 kategorie (Kadet - 8.-9. ročník
ZŠ a odpovídající ročníky víceletých G, Junior - 1.-2. ročník SŠ)
ZŠ, SŠ - Š, O, K, ÚK ( 19. 10. 2011)
Kontaktní adresa:
Mgr. Jiří Hátle, Katedra algebry a geometrie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, tř. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc, tel. 585 634 651, e-mail: prirodovednyklokan@email. cz, www.kag.upol.cz
B 4) Soutěž první pomoci (17. ročník) - soutěž s mezinárodní účastí - 2 kategorie střední zdravotnické školy, vyšší zdravotnické školy - Š, ÚM (21.-22. 6. 2012, Brno)
Kontaktní adresa:
PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D., Střední zdravotnická škola, Jaselská 7/9, 602 00 Brno, tel/fax 541 247 112, e-mail: jkelnarova@szs-jaselska.cz, www.szs-jaselska.cz
B 5) Němčina pro bystré hlavy (2. ročník) soutěž je určena pro středoškoláky (1.-3. ročník), kteří se již 1-2 roky učí německy, odevzdají česky psaný soutěžní badatelský projekt z oblasti techniky a přírodních věd. 1 kategorie.
SŠ - základní kolo (1. 9. 2012-31. 3. 2012), Ú (5/2012, Praha). Pět nejlepších soutěžících se v červenci 2012 zúčastní mezinárodního setkání mladých vědců v Německu spojeného s jazykovým kurzem.
Kontaktní adresa:
Mgr. Štěpánka Laňová, Goethe-Institut, Masarykovo nábřeží 32, 110 00 Praha 1, tel. 221 962 286, e-mail: lanova@prag.goethe.org, www.goethe.de/cesko/hk
B 6) Bobřík informatiky (4. ročník) - 4 kategorie dle ročníku školy (Benjamin: 5.-7. - roč. ZŠ, Kadet: 8.-9. roč. ZŠ, Junior: 1.-2. roč. SŠ, Senior: 3.-4. roč. SŠ
ZŠ, SŠ - (11/2012) - soutěž probíhá online, tedy na jednotlivých zúčastněných školách
Kontaktní adresa:
PaedDr. Jiří Vaníček, Ph. D., katedra informatiky Pedagogické fakulty jihočeské univerzity, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice, tel. 387 773 079, e-mail vanicek@pf.jcu.cz, www.ibobr.cz
B 7) Debatní liga (17. ročník) - soutěž v debatování - 2 kategorie (česká a anglická)
SŠ - R (do 10. 4. 2012), Ú (28.-30. 4. 2012, Praha)
Kontaktní adresa:
Mgr. Kateřina Švajcarová, Asociace debatních klubů, o. s., Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1, tel. 608 882 003, e-mail info@debatovani.cz, prezident@debatovani.cz, www.debatovani.cz
B 8) Mladý Demosthenes (5. ročník) - soutěž v rétorice - 4 věkové kategorie (12-13, 14-15, 16-17 a 18-19 let)
ZŠ, SŠ - Š (do 28. 12. 2011), O (do 15. 3. 2012), K (do 15. 4. 2012), Ú (16. a 17. 5. 2012, Praha)
Kontaktní adresa:
Iva Hoffmanová, Face of New Europe, s.r.o., Tusarova 1235/32, 170 00 Praha 7, tel. 724 506 676, e-mail novaevropa@novaevropa.cz, www.mladydemosthenes.cz
B 9) Logická olympiáda 2011 (3. ročník) - 3 kategorie (A - žáci 1. stupně ZŠ, B - žáci 2. stupně ZŠ a C - studenti SŠ)
ZŠ, SŠ - nominační (A: 1.-4. 10. 2011, B: 5.-8. 10. 2011 a C: 9.-12. 10. 2011), K (4. 11. 2011), Ú (21. 11. 2011, Praha)
Kontaktní adresa:
Ing. Tomáš Blumenstein, Mensa České Republiky, Španielova 1111/19, 163 00 Praha 6 - Řepy, mobil 603 726 030, e-mail tblumen@mensa.cz, logickaolympiada@logyckaolympiada.cz, www.logickaolympiada.cz
B 10) Autoopravář - junior 2012 (18. ročník) - soutěž pro žáky III. ročníků učebních oborů a IV. ročníků studijních oborů Autotronik
Š(4/2012), K(do 15.5.2012), Ú(do konce 5/2012)
Kontaktní adresa:
Vratislav Kšica, Integrovaná střední škola automobilní, Křižíkova 15, 612 00 Brno, tel. 533 433 146, fax 532 043 042, e-mail: sekretariát@issabrno.cz, www.issabrno.cz
B 11) Národní kolo soutěže odborných dovedností žáků oboru vzdělání Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení - 1 kategorie, družstva, žáci 3. ročník oboru 39-41-L/02 (39-41-L/002)
Ú (5/2012, Sušice)
Kontaktní adresa:
Ing. Jiří Houtke, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, U Kapličky 761/II, 342 01 Sušice, tel. 376 326 374, email rosenyweig@sossusice.cz, www.sossusice.cz
1.2.2. Umělecké soutěže
B 12) Virtuosi per musica di pianoforte (45. ročník) - mezinárodní klavírní soutěž do 16 let - 3 věkové kategorie (do 11, 13 a 16 let)
ZUŠ, konzervatoře - ÚM (11/2012, Ústí n. L.)
Kontaktní adresa:
Marek Korbélyi, Základní umělecká škola Evy Randové, W. Churchilla 4, 400 01 Ústí nad Labem, tel. 475 211 914, fax 475 200 841, e-mail: vedeni@zuserandove.cz, www.zuserandove.cz, www.virtuosi-ipc.com
B 13) Mladý módní tvůrce ČR 2012 (24. ročník, Sdružení pro pořádání soutěže Mladý módní tvůrce ČR) - soutěž žáků SOU, OU a U textilních a oděvních oborů - 8 kategorií oděvní tvorby, 2 kategorie kadeřnice, 2 kategorie kosmetika a kategorie gastro - míchání nápojů)
SOU, SOŠ, OU a U - Ú (11/2010, Jihlava)
Kontaktní adresa:
Mgr. Jarmila Vondrušková, Sdružení škola obchodu a služeb, Karoliny Světlé 2, 586 01 Jihlava, tel. 603 877 496, e-mail: vondruskova@ssos-ji.cz
B 14) Mezinárodní dětská výtvarná soutěž Lidice 2012 (40. ročník) - děti a mládež ve věku 4-16 let
MŠ, ZŠ, G, ZUŠ, SVČ - - ÚK (uzávěrka prací 15. 3. 2012, vernisáž výstavy 30. 5. 2012, Lidice)
Kontaktní adresa:
Mgr. Ivona Kasalická, Památník Lidice, 273 54 Lidice, tel. 312 253 702, tel./fax 312 253 063, e-mail: kasalicka@lidice-memorial.cz, www.mdvv-lidice.cz
B 15) Celostátní přehlídka dětského divadla - Dětská scéna 2012 (41. ročník, z pověření Ministerstva kultury pořádá NIPOS, útvar ARTAMA) - postupová přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů
ZŠ, G, ZUŠ, SVČ - - O (20. 2.-18. 3. 2012), K (19. 3.-22. 4. 2012), Ú (6/2011, Svitavy)
Kontaktní adresa:
Mgr. Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, Blanická 4, P.O.Box 12, 120 21 Praha 2, tel. 221 507 969, e-mail: hulak@nipos-mk.cz, www.artama.cz
B 16) Celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance (29. ročník, z pověření Ministerstva kultury pořádá NIPOS, útvar ARTAMA) - postupová přehlídka dětských skupin scénického tance
ZŠ, ZUŠ, SVČ - - K (3-4/2012), Ú (5/2012)
Kontaktní adresa:
Mgr. Jiří Lössl, NIPOS, útvar ARTAMA, P.O.BOX 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel. 221 507 967, e-mail: lossl@nipos-mk.cz, www.artama.cz
B 17) Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů (4. ročník, z pověření Ministerstva kultury pořádá NIPOS, útvar ARTAMA) - 2 kategorie dle typu školy
SŠ, G, ZUŠ, SVČ - - K (1. 3.-25. 4. 2012), Ú (11/2012, Praha)
Kontaktní adresa:
Mgr. Barbora Novotná, NIPOS-ARTAMA, P.O.BOX 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel. 221 507 975, e-mail: bnovotna@nipos-mk.cz, www.artama.cz
B 18) Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů (22. ročník, z pověření Ministerstva kultury pořádá NIPOS, útvar ARTAMA) - 2 kategorie dle typu školy
ZŠ, G, ZUŠ, SVČ - - K (3-4/2012), Ú (5/2012, Uničov)
Kontaktní adresa:
Miloslava Fousková, NIPOS-ARTAMA, P.O.BOX 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel. 221 507 977, e-mail: fouskova@nipos-mk.cz, www.artama.cz
B 19) Celostátní festival poezie Wolkrův Prostějov 2012 (55. ročník, z pověření Ministerstva kultury pořádá NIPOS, útvar ARTAMA ve spolupráci s Městským úřadem Prostějov) - 3 kategorie dle věku (15-17, 17-20, nad 20 let) a kategorie soubory (nad 15 let)
SŠ - O ( do 28. 2. 2012), K (1.-3. 4. 2012), Ú (6/2011, Prostějov)
Kontaktní adresa:
Daniel Razím, NIPOS-ARTAMA, P.O.BOX 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel. 221 507 970, e-mail: razin@nipos-mk.cz, www.artama.cz
B 20) Celostátní přehlídka studentských divadelních souborů - Mladá scéna 2012 (9. ročník, z pověření Ministerstva kultury pořádá NIPOS, útvar ARTAMA)
SŠ, G, ZUŠ, SVČ- - K (23. 2.-15. 4. 2012), Ú (20.-25. 6. 2012, Ústí nad Orlicí)
Kontaktní adresa:
Lenka Novotná, NIPOS-ARTAMA, P.O.BOX 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel. 221 507 974, e-mail: novotna@nipos-mk.cz, www.artama.cz
B 21) Absolvent 2012 (18. ročník) - přehlídka absolventských prací žáků středních uměleckých škol z oborů design obalové techniky, keramik a sklář, grafik, šperkař, textilní řemesla, nábytkář a výroba hudebních nástrojů, knihař, sochař
střední umělecké školy - Ú (28.6.-14.9.2012, Zámecká galerie města Kladna)
Kontaktní adresa:
Lenka Cibochová, Statutární město Kladno, Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno, tel./fax 312 604 537, 312 687 730, e-mai: lenka.cibochova@mestokladno.cz, www.mestokladno.cz
B 22) Alšova země (45. ročník, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha) - soutěž ve výtvarném projevu - 5 kategorií dle věku od 4 do 18 let (4-6, 7-9, 10-12, 13-15, 16-18)
MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, SVČ - - Ú (uzávěrka prací 16.11.2011), zveřejnění výsledků a vernisáž výstavy bude oznámena pozvánkou)
Kontaktní adresa:
PhDr. Jana Skarlantová, Katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1, tel. 222 900 292, e-mail: jana.skarlantova@pedf.cuni.cz
B 23) Komenský a my (10. ročník, Unie Comenius a ZŠ J. A. Komenského, Brandýs n. Orlicí) - literárně historická a výtvarná soutěž na téma „Život, dílo a myšlenkový odkaz J. A. Komenského současnosti, posilování vědomí hodnot české kultury v evropském kontextu“ pro žáky ZŠ, SŠ a ZUŠ - 3 kategorie (část soutěže proběhne korespondenční formou - škola zašle 5 nejlepších prací v každé kategorii do 31. 1. 2012 na kontaktní adresu)
ZŠ, ZUŠ A (1.-5. ročník ZŠ a ZUŠ do 11 let), - výtvarné práce - Š (11/2011-1/2012,) ÚK (3/2012)
ZŠ a ZUŠ B (6.-9. roč. do 15 let) literárně historická soutěž - Š(11/2011-1/2012), Ú (3/2012, Brandýs n. O.)
SŠ C (1.-4. ročník) - odborná literární práce (esej) - Š (11/2011-1/2012), ÚK (3/2012)
Kontaktní adresa:
Mgr. Miloslav Dušek, Základní škola J. A. Komenského, Žerotínova 29, 561 12 Brandýs nad Orlicí, tel./fax 465 544 218, mobil 603 889 433, e-mail: zsbrandys@ttnet.cz, web.ttnet.cz/zsbrandys/
B 24) Video pohlednice z mého města - soutěž v anglickém jazyce (11. ročník) - přihlášky a soutěžní snímky zasílat do celostátního kola do 31. 3. 2012 (4 kategorií pro jednotlivce a kolektivy dle ročníku školy:
4.-5. ročník ZŠ, 6.-7. ročník ZŠ, 8.-9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých G, 1. a 2. ročník čtyřletých SŠ a 5.-6. ročníků víceletých G)
ZŠ - ÚK (uzávěrka prací 31. 3. 2021)
Kontaktní adresa:
Mgr. Norbert Tlustý, Základní škola, Mládí 135, 155 00 Praha 5, tel. 235 515 464, email: videopohlednice@centrum.cz, www.dis.cz/videopohlednice
B 25) Písňová soutěž Bohuslava Martinů (10. ročník) - 3 kategorie dle věku (sólový zpěv)
ZUŠ, střední umělecké školy - přihlášky do 31. 5. 2012, Ú (19.-21. 10. 2012, Praha)
Kontaktní adresa:
Mgr. Jaroslav Mrázek, Hudební škola hl. m. Prahy, Komenského nám. 400/9, 130 00 Praha 3, tel./fax 221 434 711, 221 434 794, e-mail: mrazek@mkm-mrazek.cz, www.volny.cz/pisnova-soutez/
B 26) Celostátní přehlídka církevních škol v zájmové umělecké činnosti (19. ročník) - soutěž pro studenty církevních škol, 1 kategorie ve 3 oborech (hudební, dramatický a taneční)
církevní SŠ - Ú (20.-22. 3. 2012, Odry)
Kontaktní adresa:
Mgr. Ludmila Ondrová, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola sv. Anežky České, 1. máje 249/37, 742 35 Odry, tel./fax 556 730 129, e-mail: info@cssodry.cz, ludmila.ondrova@ cssodry.cz, www.cssodry.cz
1.2.3.
Soutěže pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
B 27) Braillský klíč (16. ročník) - 3 kategorie dle ročníku a typu školy
ZŠ, PrŠ pro zrakově postižené - Š (10/2011), Ú (11/2011, Praha)
Kontaktní adresa:
Mgr. Monika Výmolová, Škola Jaroslava Ježka, MŠ, ZŠ, PŠ a ZUŠ pro zrakově postižené, Loretánská 19 a 17, 118 00 Praha 1, tel. 220 515 264,monika.vymolova@skolajj.cz, www.skolajj.cz
B 28) Celostátní sportovní hry pro zrakově postiženou mládež (17. ročník)
ZŠ, PrŠ pro zrakově postižené - atletika, plavání, goalball, showdown, kategorie B1, B2, B3, B4, Ú (28. 5.- 1. 6. 2012, Praha)
Kontaktní adresa:
J. Chobotská, Škola Jaroslava Ježka, Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené, Loretánská 19, 118 00 Praha 1, tel. 220 515 264, fax 220 515 124, email: jirina.chobotska@skolajj.cz, www.skolajj.cz
B 29) Celostátní sportovní hry sluchově postiženého žactva (48. ročník) - 4 disciplíny (atletika, plavání, futsal, basketbal)
ZŠ - Ú (6/2012)
Kontaktní adresa:
PaedDr. Miroslav Hula, Mateřská škola a Základní škola, Školní 3208, 697 01 Kyjov, tel. 518 614 212, e-mail: reditel@mszskyjov.cz, www.mszskyjov.cz
B 30) Celostátní sportovní hry sluchově postižené mládeže (31. ročník) - 4 disciplíny (atletika - dívky, chlapci; volejbal - dívky; malá kopaná - chlapci; stolní tenis - smíšená družstva)
SŠ pro sluch. postižené - Ú (2.-4. 5. 2012, Praha)
Kontaktní adresa:
Mgr. Miloš Pártl, Střední škola pro sluchově postiženou mládež a Odborné učiliště, Gellnerova 1, 637 00 Brno, tel./fax 541 220 464, e-mail: mpartl@volny.cz;
B 31) Festival zájmové umělecké činnosti výchovných ústavů a dětských domovů se školou (22. ročník) - 8 kategorií (tanec, zpěv, hra na hudební nástroj - sólo i skupiny, malé jevištní formy, výtvarná prezentace zařízení)
výchovné ústavy, dětské domovy se školou - Š, Ú (20.-21. 4. 2012, Kamenice nad Lipou)
Kontaktní adresa:
Mgr. Taťána Konvičková, Mgr. Bc. Josef Michálek, Výchovný ústav, středisko výchovné péče, střední škola a školní jídelna, Jirákova 285, 394 94 Černovice, tel. 565 492 201, mobil: 737 126 682, fax 565 492 116, vu.cernovice@vucernvovice.cz, j.michalek@vucernovice.cz, www.vucernovice.cz
B 32) Podzimní přebory v minikopané a vybíjené (14. ročník) - chlapci (minikopaná), kategorie dívky (vybíjená)
dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy - Š, Ú (21.-22. 9/2012, Hamr na Jezeře)
Kontaktní adresa:
Mgr. Václav Konopiský, Dětský domov se školou, Základní škola a Školní jídelna, Školní 89, 471 28 Hamr na Jezeře, tel./fax 487 851 808, mobil 776 580 919, e-mail: konopisky@seznam.cz, www.volny.cz/dvu_hamr
B 33) Přebor výchovných ústavů v letním biatlonu (8. ročník) - kategorie chlapci
výchovné ústavy, dětské domovy se školou - Ú (10/2012)
Kontaktní adresa:
Mgr. Jan Vojta, Ing. Radek Bošek, Výchovný ústav, Dětský domov se školou, Základní škola a Školní jídelna, Chodské náměstí 131, 345 25 Hostouň, tel. 379 410 158, fax. 379 496 117, e-mail reditel.hostoun@atlas.cz, radek.bosek@seznam.cz, exnerova@atlas.cz
B 34) Sportovní hry dětských domovů České republiky 2012 (21. ročník) - kategorie: atletika (dívky a chlapci 13-14 let), malá kopaná (chlapci do 16 let), odbíjená (dívky do 16 let)
dětské domovy, dětské domovy se školou - Ú (6/2012)
Kontaktní adresa:
Mgr. Josef Palkovič, Dětský domov a Školní jídelna, 710 00 Ostrava, tel. 596 248 322, fax: 596 247 763, e-mail: domov.vizina@seznam.cz, www.domov-vizina.cz
B 35) Nejmilejší koncert (21. ročník) - přehlídka zájmové umělecké činnosti dětských domovů a dětských domovů se školou - 4 kategorií (hudební obor, taneční obor, pěvecký obor, literárně dramatický obor)
dětské domovy, dětské domovy se školou a výchovné ústavy - R (3-5/2012), Ú (5-6/2012)
Kontaktní adresa:
Mgr. Alena Novotná, Dětský domov a Školní jídelna Ústí nad Labem, Špálova 2712/2, 400 11 Ústí nad Labem, tel. 472 772 108, e-mail: detskydomov@volny.cz, www.detskydomov-usti.cz
B 36) Zimní olympiáda dětských domovů se školou a výchovných ústavů (39. ročník) - 6 kategorií dle věku žáků (starší žáci a žákyně, mladší dorostenci a dorostenky, starší dorostenci a dorostenky)
dětské domovy se školou a výchovné ústavy - Ú (5.-8. 3. 2012)
Kontaktní adresa:
Mgr. Vladimír Ira, Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90, 370 01 České Budějovice, tel. 387 203 491, fax 387 203 490, e-mail: reditel@dduhomole.cz
B 37) Letní olympiáda výchovných ústavů a dětských domovů se školou - dívky (39. ročník) - kategorie starší žákyně, dorostenky
výchovné ústavy, dětské domovy se školou - Š, Ú (3.-6. 6. 2012, Bílina)
Kontaktní adresa:
Mgr. Eva Karbanová, Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Kostomlaty pod Milešovkou 417 54, tel. 417 871 036, e-mail: eva.karbonova@ seznam.cz
B 38) Letní olympiáda výchovných ústavů České republiky - chlapci (39. ročník) - kategorie dorostenci a mladší (disciplíny: atletika, malá kopaná, odbíjená, nohejbal, stolní tenis, biatlon, šplh)
výchovné ústavy - Š, Ú (5/2012)
Kontaktní adresa:
Mgr. Jan Vojta, Ing. Radek Bošek, Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Chodské náměstí 131, 345 25 Hostouň, tel. 379 410 158, fax 379 496 117, e-mail: reditel.hostoun@atlas.cz, radek.bosek@seznam.cz, exnerova@atlas.cz
1.2.4.
Sportovní soutěže
B 39) Basketbal - 1 kategorie dle věku, (V.), dívky a chlapci
SŠ - O (do 2/2012), K (3/2012), kvalifikace (1. pol. 4/2012), Ú (4/2012)
B 40) Plavání - 1 kategorie dle věku (IV.), dívky a chlapci
ZŠ - O (do 11/2011), K (do 12/2011), Ú (1/2012)
B 41) Fotbal - 1 kategorie dle věku (V.), chlapci
SŠ - O (do 10/2011), K (do 1. pol. 4/2012), kvalifikace (do 2. pol. 4/2012), Ú (1. pol. 5/2012)
B 42) Volejbal - 2 kategorie dle věku (VI.B), dívky a chlapci
ZŠ, SŠ - O (do 12/2011), K (do 1. pol. 2/2012), kvalifikace (do 2/2012), Ú (3/2012)
B 43) Stolní tenis - 1 kategorie dle věku (VI.B), dívky a chlapci
ZŠ/SŠ4 - O (do 10/2011), K (1. pol. 11/2011), Ú (2. pol. 11/2011)
B 44) Pohár rozhlasu v atletice s Českou spořitelnou (44. ročník, Český atletický svaz, Český rozhlas, Česká spořitelna, Asociace školních sportovních klubů ČR) - 2 kategorie dle věku (III., IV.), dívky a chlapci
ZŠ - O (do 17.5.2012), K (22.5.2012), Ú (6/2012)
B 45) CORNY - Středoškolský atletický pohár (30. ročník, CORNY, Český atletický svaz, Asociace školních sportovních klubů ČR) - 1 kategorie dle věku (V.), dívky a chlapci
SŠ - O (23. 9. 2011), K (29. 9. 2011), Ú (10/2011)
B 46) Florbal (Orion, Česká florbalová unie, Asociace školních sportovních klubů ČR) - 2 kategorie dle věku (III., IV.), dívky a chlapci
ZŠ - O (do 14. 1. 2012), K (do 24. 2. 2012), kvalifikace (do 12. 3. 2012), Ú (22.-24. 3. 2012)
B 47) Přespolní běh (Asociace školních sportovních klubů ČR) - 1 kategorie dle věku (VI.A), chlapci a dívky
ZŠ, SŠ - O (9/2011), K (do 1. pol. 10/2011), Ú (do konce 10/2011)
B 48) Atletický čtyřboj (Asociace školních sportovních klubů ČR) - 1 kategorie dle věku (IV.), dívky a chlapci
ZŠ - O (1.pol. 5/2012), K (27.5.2012), Ú (6/2012)
B 49) Minifotbal - McDonald’s Cup (15. ročník, Českomoravský fotbalový svaz, Asociace školních sportovních klubů ČR, McDonald’s ČR) - 2 kategorie dle věku (I. a II.), smíšená družstva
ZŠ - okrsek (do 3/2012), O (do 6. 5. 2012), K (do 23. 5. 2012), Ú (28.-29. 5. 2012)
B 50) Vybíjená - Preventan Cup (5. ročník, Asociace školních sportovních klubů ČR, SVUS Pharma Hradec Králové) - 1 kategorie dle věku (II), A - otevřená, B - dívky
ZŠ - okrsek (do 12/2011), O (do 4/2012), K (do 27.5.2012), Ú (6/2012)
Kontaktní adresa u soutěží B 39 až B 50: Mgr. Josef Hostinský, Asociace školních sportovních klubů ČR, José Martího 31, 162 52 Praha 6, tel. 220 172 145, fax 242 454 723, e-mail souteze@assk.cz, www.assk.cz
1.2.5.
Ostatní soutěže
B 51) České hlavičky 2012 (6. ročník, Česká hlava, s.r.o.) - nejlepší práce v oblasti technických, přírodovědných a ekonomických věd (kategorie pro žáky ZŠ a středoškolské studenty: Cena Merkur, Cena Futura, Cena Ingenium, Cena Genus; kategorie do 15 let: Cena Abraxan)
ZŠ, SŠ - přihlášky do 30.6.2012, Ú (10/2012, Brno)
Kontaktní adresa:
Václav Marek, Česká hlava, s.r.o. Vinohradská 100, 130 00 Praha 3, tel. 267 312 405, e-mail: vaclav.marek@ceskahlava.cz
B 52) Zelená stezka - Zlatý list (40. ročník, Sdružení Mladých ochránců přírody) - soutěž dětských kolektivů ve znalostech přírody a základů ekologie - 2 kategorie dle ročníku (do 6. ročníku ZŠ, 7.-9. ročník ZŠ)
ZŠ - Š (1. 1. - 1. 4. 2012), K (1. 4. - 20. 5. 2012), Ú (6/2012 Zátoň u Horní Vltavice)
Kontaktní adresa:
Ing. Michal Kulík, Sdružení Mladých ochránců přírody, Dittrichova 9, 120 00 Praha 2, tel. 224 912 466, e-mail: mk@smop.cz, www.smop.cz
B 53) Ekologická olympiáda (17. ročník, Sdružení Mladých ochránců přírody) - 1 kategorie dle ročníku školy (tříčlenná družstva). Soutěž v základních přírodovědných disciplinách aplikovaných na praktické užití při řešení problémů tuzemského životního prostředí
SŠ - Š, K (do 25. 4. 2012), Ú (5/2012)
Kontaktní adresa:
Jana Stibralová, Sdružení Mladých ochránců přírody, Dittrichova 9, 120 00 Praha 2, tel. 224 912 466, e-mail: js@smop.cz, www.smop.cz
B 54) SAPERE - vědět jak žít (2. ročník) - soutěž v teoretických a praktických znalostech v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy, 3 kategorie dle ročníku školy
ZŠ, SŠ - Š (7. 11. 2011-13. 1. 2012), O (30. 1.-17. 2. 2012), K (1. 3.-16. 3. 2012), Ú (25. 4. 2012 - I. kat., 26. 4. 2012 - II.kat., 27. 4. 2012 - III. kat., Praha)
Kontaktní adresa:
Lucie Štolbová, Bc. Petra Frantová, COFET, a.s., Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2, tel/fax: 221 979 214, e-mail: petra.frantova@sapersoutez.cz, lucie.stolbova@saperesoutez.cz, www.saperesoutez.cz
B 55) Rubikon (4. ročník) - preventivní vzdělávací soutěž pro žáky a studenty ve věku 12-16 let. Formou moderní zábavné soutěže posiluje právní povědomí žáků, prožitkovou výukou upozorňuje na rizika sázení mladistvých a rozvíjí jejich kompetenci k zodpovědnému rozhodování
ZŠ, SŠ - Š (1-3/2012), O (4/2012), K (5/2012), Ú (6/2012, Praha - Senát ČR)
Kontaktní adresa:
Mgr. Petr Vinš, Aisis o.s., Gorkého 499, 272 01 Kladno, tel. 312 245 818, mobil 604 103 343, e-mail: petr.vins@aisis.cz, www.aisis.cz, www.projektrubikon.cz
B 56) Zelené podnikání (2. ročník) celostátní soutěž, která vede soutěžící k pochopení, jak investovat a podnikat v souladu s přírodou, kde najít investice nutné k zelenému podnikání 2 kategorie dle ročníku školy (čtyřčlenné skupiny)
ZŠ - Š (10/2011), K (12/2011), Ú (3/2012)
Kontaktní adresa:
Mgr. Miroslav Háša, Asociace pedagogů základního školství ČR o.s., Kubánské nám. 11, 101 00 Praha 10, tel. 603 849 838, e-mail: hasa@vcele.eu, www.vcele.eu
B 57) Lipová ratolest - soutěž mladých zahradníků (5. ročník) - 1 kategorie Soutěž žáků středních zahradnických škol a odborných zahradnických učilišť oborů: zahradnictví, ekologie a ochrana krajiny, zahradník, zahradnická výroba
SŠ, OU - Ú (5/2012)
Kontaktní adresa:
Ing. Jana Šimečková, Svaz zakládání a údržby zeleně, Křídlovická 68, 603 00 Brno, tel/ /fax 542 210 435, mobil 777 581 544, e-mail: info@szuz.cz, www.szuz.cz
B 58) Učeň instalatér 2012 (15. ročník, spoluvyhlašovatel Cech topenářů a instalatérů ČR) - soutěž žáků 3. ročníků SOU v oboru instalatér - jednotlivců i družstev
SOU - Š (2. 1.-17. 2. 2012), K (20. 2.-28. 3. 2012), Ú (25.-27. 4. 2012 v rámci stavebního veletrhu v Brně, SHK 2012)
Kontaktní adresa:
Ing. Andrzej Bartos, Střední škola polytechnická Brno, Jílová 36g, 639 00 Brno, tel. 543 424 512, fax 543 424 555, e-mail: sou@jilova.cz, www.jilova.cz
B 59) Soutěž dovednosti mladých grafiků (6. ročník) - dvoučlenné soutěžící kolektivy.
SŠ - Ú (2-5/2012)
Soutěže se mohou zúčastnit žáci čtyřletého oboru vzdělávání s maturitní zkouškou 34-53-L/002 Reprodukční grafik pro média, tříletého oboru vzdělávání s výučním listem 34-53-H/0011 Reprodukční grafik a čtyřletého oboru vzdělávání s maturitní zkouškou 34-41-M/001 Polygrafie.
Kontaktní adresa:
Ing. Jarmila Šustrová, Integrovaná střední škola polygrafická, Šmahova 110, 627 00 Brno, tel. 517 810 120, e-mail sekretariat@isspolygr.cz
B 60) Evropské srdce - soutěž s tematikou přírodních věd a techniky pro tříčlenné týmy. Soutěž nemá kategorie, je určena pro mládež ve věku 12-16 let. Do soutěže se mohou hlásit tříčlenné týmy ze škol a školských zařízení.
Základní kola (1.-31. 3. 2012), Ú (6/2012)
Kontaktní adresa:
Mgr. Jan Vodička, Národní institut dětí a mládeže, Sámova 3, 101 00 Praha 10, tel. 728 213 180, e-mail: jan.vodicka@nidm.cz, www.evropskesrdce.cz
B 61) AHOL CUP 2012 (14. ročník) - gastronomická soutěž tříčlenných družstev v gastronomických dovednostech a znalostech a v oboru barman - jednotlivec a kuchař - jednotlivec
SŠ - R Morava a Slezsko (18. 1. 2012, Ostrava), R Čechy (27. 1. 2012, Praha), Ú (8. 2. 2012, Ostrava)
Kontaktní adresa:
Mgr. Pavla Sztulová, AHOL - Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství, Dušní 1106/8, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel. 597 578 858, fax. 596 614 395, e-mail: aholss@ahol.cz, www.ahol. cz/cmsaktuality-c256
B 62) GASTRO JUNIOR - NOWACO CUP - Mistrovství ČR (18. ročník) gastronomická soutěž pro studenty oborů kuchař, cukrář, číšník. Vyhlašuje a odborně garantuje Asociace kuchařů a cukrářů ČR a Asociace číšníků,
HŠ, SOU, OU - 1. regionální kolo - (3.-4. 11. 2011, Frenštát p. R.), 2. regionální kolo (24.-25. 11. 2011, Praha v rámci Schola Pragensis), Ú(28. 2.-2. 3. 2012, Brno v rámci gastronomického veletrhu Salima)
Kontaktní adresa:
Ing. Zuzana Albrechtová, manažer Asociace kuchařů a cukrářů ČR, U Krbu 521/45, 108 00 Praha 10, tel. 776 657 217, e-mail: sekretariat@akc.cz, www.akce.cz
B 63) Machři roku (3. ročník) - soutěž žáků SOU, 4 kategorie (malíř-natěrač, obkladač, truhlář, instalatér)
SOŠ, SOU, OU - Ú (6/2011, Ostrava)
Kontaktní adresa:
Václav Marek, Česká hlava s.r.o, Vinohradská 100, 130 00 Praha 3, tel: 267 312 405, e-mail: vaclav.marek@ceskahlava.cz
B 64) Vzdělání a řemeslo 2012 (17. ročník) - soutěž žáků v 16 učňovských oborech SOŠ, SOU, OU - Ú (9/2012, České Budějovice)
Kontaktní adresa:
Ing. Marcela Payerová, Výstaviště České Budějovice a.s., Husova 523, 370 21 České Budějovice, tel. 387 714 911, e-mail: info@vcb.cz, www.vcb.cz
B 65) Studentský design 2012 (22. ročník) - SŠ,VOŠ s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory
ÚK (3/2012, Brno)
Kontaktní adresa:
Ing. Radek Loub, Vyšší odborná škola oděvního designu a managementu a Střední uměleckoprůmyslová škola, Francouzská 101, 602 00 Brno, tel. 545 125 611, mobil 602 591 224, info@ supsbrno.cz, www.supsbrno.cz
B 66) Sladké opojení (8. ročník) - soutěž odborných učilišť v oboru cukrářské práce 29-51-E/01; 1 kategorie (dvoučlenná družstva)
OU - Ú (17. 5. 2012, Kroměříž)
Kontaktní adresa:
Mgr. Svatava Mlčochová, Střední škola hotelová a služeb, Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž, tel. 573 504 589, fax 573 504 555, e-mail:mlcochova@hskm.cz, www.hskm.cz
B 67) Pokrývač - Mistrovství ČR (15. ročník)
SOŠ, SOU, OU - Š (12/2011), K (1/2012), Ú (4/2012, Brno)
B 68) Mechanik plynových zařízení - Mistrovství ČR (2. ročník)
SOŠ, SOU, OU - Š (12/2011), K (1/2012), Ú (4/2012, Brno)
B 69) Klempíř - Mistrovství ČR (6. ročník)
SOŠ, SOU, OU - Š (12/2011), K (1/2012), Ú (4/2012, Brno)
B 70) Tesař - Mistrovství ČR (10. ročník)
SOŠ, SOU, OU - Š (12/2011), K (1/2012), Ú (4/2012, Brno)
B 71) České ručičky - (4. ročník) - ocenění odborných dovedností žáků 20 vybraných učňovských oborů.
SOŠ, SOU, OU - Ú (6/2012, Brno)
Kontaktní adresa u soutěží B 67-71: Ing. Josef Hypr, ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště stavebního, Pražská 38b, 642 00 Brno, tel. 547 120 711, fax 547 217 100, e-mail: hypr@soubosonohy.cz
B 72) Soutěž zručnosti mladých knihařů (11. ročník) - tříčlenné soutěžící kolektivy, 2 kategorie (A - žáci bez změněné pracovní schopnosti, B - žáci se změněnou pracovní schopností). Soutěže se mohou zúčastnit žáci SŠ, kteří v době konání soutěže navštěvují čtyřletý obor vzdělání skupiny 34, ve kterém je vyučován předmět odborný výcvik.
SŠ (21.-23. 2012, Brno)
Kontaktní adresa:
Ing. Jarmila Šustrová, Integrovaná střední škola polygrafická, Šmahova 110, 627 00 Brno, tel. 517 810 120, e-mail sekretariat@isspolygr.cz
2. Soutěže typu C - další soutěže celostátního resp. nadregionálního charakteru
2.1.1.
Umělecké soutěže
C 1) Máme rádi přírodu (18. ročník) - soutěž - 5 kategorií dle věku, obory: příroda a životní prostředí, výtvarná výchova a fotografie, český jazyk, rozvoj kreativity, korespondenční forma
MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, SVČ ... - Ú (uzávěrka zasílání prací 1. 5. 2012)
Kontaktní adresa:
Ingrid Čejková, Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 10, 602 00 Brno, tel. 544 215 585, e-mail: mrp.brdo@seznam.cz, www.brontosaurus.cz
C 2) Zlatá struna (14. ročník) - kytarová soutěž, 2 kategorie dle věku (do 14 a do 18 let včetně)
ZŠ, SŠ, ZUŠ - K (1. 9. - 15. 12. 2011), Ú (20.-21. 1. 2012, Plzeň)
Kontaktní adresa:
Mgr. Marcela Holomelová, Sdružení pro volný čas DEMARO, Ledecká 23, 323 16 Plzeň, tel. 377 523 962, fax 377 538 822, e-mail: m.holomelova@seznam.cz, www.svcdomecek.cz
C 3) Violoncellová soutěž Jana Vychytila (7. ročník) - 6 kategorií dle věku (4-16 let)
ZUŠ, konzervatoře, SŠ uměleckého charakteru - přihlášky do 19. 10. 2012, Ú (24.-25. 11. 2012, Praha)
Kontaktní adresa:
Blanka Blahová, Hudební škola hl. m. Prahy, Komenského nám. 9, 130 00 Praha 3, tel. 777 692 287, 221 434 795, e-mail: spravce@hudebniskola.cz, www.hudebniskola.cz
C 4) Amadeus 2012 (19. ročník) - mezinárodní mozartovská soutěž pro mladé klavíristy do 11 let; 6 kategorií dle věku
ZUŠ - Ú (23. - 25.2.2012, Brno)
Kontaktní adresa:
Mgr. Jaroslav Fuksa, Základní umělecká škola Fr. Jílka, Vídeňská 52, 639 00 Brno, tel: 543 213 764, e-mail: belusova@zusjilka.cz, Základní umělecká škola, Veveří 133, 616 00 Brno, tel. 541 424 425, e-mail: znojemska@zusveveri.cz, www.amadeusbrno.cz
C 5) Karlovarský skřivánek (17. ročník) - 4 kategorie dle věku a studia (6-15 let)
Š (do 23. 12. 2011 formou soutěže nebo nominace), K (do 22. 2. 2012), Ú (19.3.-21. 3. 2012, Karlovy Vary)
Kontaktní adresa:
Miroslava Lendělová, Základní škola a Základní umělecká škola, Šmeralova 15, 360 05 Karlovy Vary, tel. 353 447 020, mobil 777 105 633, e-mail: sekretariat@zsazus.cz, www.zsazus.cz
C 6) Skutečná liga Rock a POP (8. ročník) - 2 kategorie dle věku členů hudebních skupin Liga junior - ZŠ, SŠ - O (6 /2012), K (7/2012), Ú (8/2012)
Liga (ostatní nespadající do kategorie junior) - základní kola (1. 6.-31. 8. 2012), městská kola - (9/2012), O (10-11/2012), K (11/2012), Ú (12/2012)
Kontaktní adresa:
Lukáš Fousek, Občanské sdružení Teenage Music Runway, Krčínovo náměstí 11, 198 00 Praha 14, tel. 773 111 135, e-mail: lukas@t-music-r.cz, www.t-music-r.cz
C 7) Pohledy do přírody (17. ročník) - fotografická soutěž - 2 kategorie dle věku (do 12 let a do 18 let)
MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, SVČ - - ÚK (uzávěrka prací 15. 10. 2011 )
Kontaktní adresa:
Ing. Michal Kulík, Sdružení mladých ochránců přírody, Dittrichova 9, 120 00 Praha 2, tel. 224 912 466, fax 224 921 765, e-mail: mk@smop.cz, www.smop.cz
C 8) Gymnasia cantant (18. ročník) - soutěž gymnaziálních pěveckých sborů - 2 kategorie: A je soutěžní s povinnou skladbou a kategorie B je volná
G - R (2 - 3/2012), Ú (4/2012, Brno)
Kontaktní adresa:
Mgr. Jindřich Svoboda, Občanské sdružení Gymnasia cantant, Vídeňská 47, 639 00 Brno, tel./fax 543 421 751, mobil 604 542 859, e-mail jindrich.svoboda@gmail.com, www.gvid.cz
C 9) Náchodská Prima sezóna (15. ročník) - soutěž v oborech: poezie, próza, scénář, kresba a malba, objekty, umělecká fotografie a film; příjem přihlášek do 31. 1. 2012, pro obory poezie, próza a scénář do 17. 2. 2012 a pro obory kresba a malba, objekty, umělecká fotografie a film do 9. 3. 2012
ZŠ, SŠ - Ú (4-5/2012)
Kontaktní adresa:
Roman Toušek, Náchodská prima sezóna, Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod, tel. 604 384 283, e-mail primasezona@seznam.cz, www.primasezona.cz
C 10) PRAGuitarra Clássica (3. ročník) - soutěž ve hře na klasickou kytaru do 16 ti let - 4 kategorie
ZŠ - Ú (8.-11. 3. 2012)
Kontaktní adresa:
Taťána Klánská, Hudební škola hl. m. Prahy, Komenského nám. 400/9, 130 00 Praha 3, tel./fax 221 434 711, 221 434 794, e-mail: tanja@koncertniagentura.cz, www.koncertniagentura.cz
C 11) Novohradská flétna (9.ročník) - zobcová flétna - 6 kategorií (1A narození do 2005 včetně, 2A - 2004, 3A - 2002, 2001, 4A - 2000, 1999, 5A - 1998, 1997, 6A - 1996, 1995) a příčná flétna - 5 kategorií (1B narození do 2003 včetně, 2B - 2002, 2001, 3B - 2000, 1999, 4B - 1998, 1997, 5B - 1996, 1995)
ZŠ - Ú (5/2012, Nové Hrady)
Kontaktní adresa:
Věra Kuthanová, Základní umělecká škola, Sokolská 1052, 374 01 Trhové Sviny, tel. 386 322 487, e-mail info@zustsviny.cz, www.zustsviny.cz
C 12) Mezinárodní soutěžní festival tance a hudby Pražský kaleidoskop 2012 (5. ročník) - soutěžní přehlídka tance a hudby pro děti a studenty do věku 18 let, především žáků ZUŠ a DDM. Taneční kolektivy, pěvecké sbory, zpěváčci a instrumentální sólisté a kolektivy.
ZŠ, SŠ - Ú (24. 3. 2012, Praha)
Kontaktní adresa:
PhDr. Jana Zýková, Bohuslava Martinů 4, 140 00 Praha 4, tel.fax 312 657 349, mobil 602 395 480, e-mail janazykova@centrum.cz, www.prazskykaleidoskop.cz
C 13) Školka plná dětí - výtvarné přehlídky a soutěže se mohou zúčastnit pouze děti předškolního věku; kategorie - děti tříleté, čtyřleté, pětileté, šestileté, skupinové práce, prostorová práce a ocenění za výtvarnou úroveň; maximální formát, technika ani počet prací není omezen. Termín pro doručení prací je 25. 2. 2012.
Kontaktní adresa:
Eva Hrubá, Mateřská škola Kampanova, odloučené pracoviště Albertova 767, 500 02 Hradec Králové, tel. 725 779 996, 495 538 297, email msalbertova@volny.cz, http://www.mskampanova. a-fw.net/soutez.php?
C 14) Cena knihovny Václava Havla za studentský esej (3. ročník) - literární soutěž podporující kritické myšlení a schopnost písemné formulace myšlenek - 1 kategorie dle ročníku školy
SŠ - Ú (uzávěrka do 30. 9. 2011, vyhodnocení prací 11/2011, Praha)
Kontaktní adresa:
doc. PhDr. Martin C. Putna, Knihovna Václava Havla, o.p.s., Voršilská 10, 110 00 Praha 1, tel. 222 220 112, e-mail: info@vaclavhavel-library.org
C 15) Ekofór 2012: s humorem na přírodu (7. ročník) - 3 kategorie (do 15 let, nad 16 let, věkově neomezena), témata: příroda a životní prostředí, výtvarná výchova, rozvoj kreativity, korespondenční forma,
ZŠ, SŠ (uzávěrka do 25. 3. 2012)
Kontaktní adresa:
Bc. Monika Hampacherová, Hnutí Brontosaurus, Senovážná 8, 110 00 Praha 1, mobil 724 917 980, e-mail praha@brontosaurus.cz, monika.hampacherova@gmail.com, http://ekofor.brontosaurus.cz
C 16) Školní časopis roku (5. ročník, Národní institut dětí a mládeže) - soutěž periodik (v tištěné i on-line podobě), které vydávají redakce žáků od I. stupně ZŠ až po žáky SŠ
ZŠ, SŠ - přihláškou zasílat do 31. 10. 2011
Kontaktní adresa:
MgA. Petr Kantor, Asociace středoškolských klubů České Republiky, o.s., Česká 11, Brno, tel. 777 021 478, e-mail: kantor@askcr.cz, www.askcr.cz/casopis
2.1.2.
Ostatní soutěže
C 17) Den psychologie (7. ročník) - soutěž pro žáky 2.-4. ročníků středních odborných škol zdravotnických a sociálních
SŠ - Š (2/2012), K (3/2012), Ú (11.-12. 4. 2012, Kyjov)
Kontaktní adresa:
Mgr. Jindřiška Mikulčíková, Střední odborná škola zdravotnická a sociální, Komenského 46, 697 01 Kyjov, tel. 581 612 236, e-mail: ina.mikulcikova@centrum.cz
C 18) Po stopách světců - Ohlédnutí za Janem Pavlem II. (2. ročník) - literární soutěž - 2 kategorie (próza, poezie)
SŠ - Ú (uzávěrka prací do 10. 1. 2012, Odry)
Kontaktní adresa:
Mgr. Veronika Pavelková, Střední pedagogická a zdravotnická škola sv. Anežky České, 1. Máje 249/37, 742 35 Odry, tel. 556 730 129, e-mail srov.iris@seznam.cz, svetci@seznam.cz, www.cssodry.cz
C 19) Zlatý pohár LINDE (16. ročník, firma Linde Gas, a.s.) - mezinárodní soutěž žáků středních škol ve svařování (věková hranice 20 let) v metodách 111, 135, 141 a 311
SOŠ, SOU - ÚM (17.-18. 4. 2012, Frýdek-Místek)
Kontaktní adresa:
Mgr. Josef Pělucha, Střední škola strojírenská a dopravní, Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek, tel. 558 621 807, e-mail: sssdfm.@sssdfm.cz, www.sssdfm.cz
C 20) Vědomostní olympiáda Cechu topenářů a instalatérů ČR (11. ročník, Cech topenářů a instalatérů ČR) - vědomostní soutěž žáků 2. a 3. ročníků SOŠ, SOU a OU v oboru topenář a instalatér
SOŠ, SOU, OU - Š (12/2011), K (4/2012), Ú (5/2012 Brno)
Kontaktní adresa:
Franz Ziegler, Cech topenářů a instalatérů ČR, Pražská 38b, 642 00 Brno-Bosonohy, tel./fax 543 234 746, e-mail: cti@cechtop.cz, www.cechtop.cz
C 21) Voňavé pečení (3. ročník) - soutěž odborných dovedností v oboru pekařské práce pro žáky 2. ročníků odborných učilišť se speciálními vzdělávacími potřebami OU - Š (do 28. 2. 2012) Ú (5/2012, Brno)
Kontaktní adresa:
Stanislava Laušová, Odborné učiliště a Praktická škola, Lomená 44, 617 00 Brno, mobil 736 539 938, tel./fax 545 128 711, 545 233 110, e-mail: stanislavalausova@seznam.cz
C 22) Festival znalostí o nápojích - Mladý sommelier a Brněnský soudek 2011 (16. ročník, Hotelová škola, s.r.o., Brno) - soutěž žáků odborných hotelových a gastronomických škol (1 kategorie dle ročníku školy) HŠ, SOŠ, SOU - Ú (10/2011)
C 23) Brněnský šejkr 2012 (18. ročník, Hotelová škola s.r.o., Brno, Česká barmanská asociace) - soutěž žáků odborných gastronomických a hotelových škol - 1 kategorie HŠ, SOŠ, SOU - Ú (4/2012) Kontaktní adresa u soutěží C 22 a 23: Jiří Bartoň, Hotelová škola s.r.o., Bosonožská 9, 625 00 Brno, tel. 547 218 247, fax 547 218 053, e-mail: info@hotskolabrno.cz, www.hotskolabrno.cz
C 24) Kroměřížská juniorská koktejlová soutěž 2012 (13. ročník, Střední škola hotelová a služeb, Kroměříž) - soutěž žáků středních odborných škol a učilišť zaměřených na gastronomii, SOŠ, HŠ, SOU - Ú (8.2.2012, Kroměříž)
Kontaktní adresa:
Mgr. Marie Fabigová, Střední škola hotelová a služeb, Na Lindovce, 1463,767 01 Kroměříž, tel: 606 744 660, e-mail: fangova@hskm.cz, www.hskm.cz
C 25) Pohár města Kroměříže (16. ročník, Střední škola hotelová a služeb, Kroměříž) - parkurové jezdecké závody
SOŠ - Ú (6/2012, Kroměříž)
Kontaktní adresa:
Blanka Zavadilová, Střední škola hotelová a služeb, Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž, tel. 573343434, e-mail: hubertcentrum@sosukm.cz, http://www.chovatelekoni.wz.cz
C 26) Gastro Mánes (6. ročník, Střední škola hotelová a služeb Kroměříž) - soutěž kuchařských dovedností žáků odborných učilišť, obor kuchařské práce 65-51-E/01 - 1 kategorie (dvoučlenná družstva)
SOU - Ú (18. 4. 2012, Kroměříž)
Kontaktní adresa:
Mgr. Svatava Mlčochová, Střední škola hotelová a služeb, Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž, tel. 573 504 501, fax 573 504 555, e-mail: mlcochova@hskm.cz, www.hskm.cz
C 27) Prodavač 2012 - Český prodavač v EU (7. ročník) - soutěž žáků odborných škol pro obor 66-51-H/01
Prodavač (RVP) - ve znalostech a praktických dovednostech, 3 kategorie dle ročníku školy SŠ, SOU (4/2012, Ústí nad Labem)
Kontaktní adresa:
Mgr. Irena Koťátková, Střední škola obchodu a služeb, Keplerova 7, 400 07 Ústí nad Labem, tel. 475 316 970, fax 475 316 980, e-mail: reditel@obchodniskola.cz, www.obchodniskola.cz
C 28) Kalibr CUP 2012 (12. ročník) - soutěž odborných dovedností středních škol pro obory kosmetička a kadeřník - 3 kategorie - účesová tvorba, make-up a nail-art (na jednotné téma „Na vlnách luxusu“)
SŠ, SOU - Š (do 31. 12. 2011 na školách), Ú (9. 2. 2012, Lanškroun), Ú (19. 3. 2012, Praha)
Kontaktní adresa:
Bc. Milan Lédl, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun, Kollárova 445, 563 01 Lanškroun, tel. 465 321 079, e-mail: ledl@spslan.cz, www.spslan.cz
C 29) Bible a my (19. ročník) - 4 kategorie dle ročníku školy (4.-5. ročník ZŠ; 6.-7. ročník ZŠ; 8.-9. ročník ZŠ; SŠ)
ZŠ, SŠ - Š (do 31. 10. 2011), O (do 25. 11. 2011), Ú (9. 2. 2012, Brno)
Kontaktní adresa:
Mgr. Petr Tomeček, Základní škola M. Kudeříkové, Příční 1365, 696 62 Strážnice, tel. 518 334 546, e-mail:petrjantom@seznam.cz, www.bibleamy.cz, www.zsmkstr.cz
C 30) Mladý programátor (1. ročník) - soutěž v programovacích jazycích - 3 kategorie dle ročníku školy (I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, SŠ)
ZŠ, SŠ - Š (1-2/2012), K (3/2012), Ú (4/2012)
Kontaktní adresa:
Mgr. Zuzana Kocíková, TIB o.s., K Rovinám 535/20, 158 00 Praha 5, tel. 603 195 233, e-mail: zuzana.kocikova@tib.cz, www.tib.cz
C 31) Basketbal mentálně postižených dětí a mládeže (18. ročník, Český svaz mentálně postižených sportovců) - možnost startu je omezena na úrovni MČR jen pro členy Českého svazu mentálně postižených sportovců, o.s., regionálních kol s náborovým charakterem se mohou zúčastnit všichni zájemci. 2 kategorie: muži A, žáci.
ZŠP, OU, ZŠS - R (9-12/2011), Ú (1/2012, Hradec Králové)
Kontaktní adresa:
Pavel Hampl, Český svaz mentálně postižených sportovců, o.s., 17. Listopadu 1212, 500 03 Hradec Králové, tel. 495 000 670, e-mail: pavel.hampl@ouhk.cz
C 32) Cestujeme po Česku (3. ročník) - výtvarná soutěž - 1 kategorie (11-16 let)
ZŠ, ZUŠ - Š (1.- 31. 12. 2011), Ú (1. 1. 2012-31. 3. 2012)
Kontaktní adresa:
Ing. Zuzana Zlámalová, International Education Society Ltd., Horní 32, 639 00 Brno, tel./fax 543 215 281, e-mail ies@ies-info.com, www.ies-info.com, www.skoly.cz
C 33) Turnaj ve hře Superfarmář (4. ročník) - pro 1.-5. ročníky ZŠ
ZŠ - R (3,4/2012), K (5/2012)
Kontaktní adresa:
Ing. Lenka Janeczková, Press-Pygmalion, s.r.o., Mánesova 536/27, 737 01 Český Těšín, tel./ /fax 558 711 187, e-mail Janečkova@press-pygmalion.cz, www.press-pygmalion.cz, www.superfarmar.cz
C 34) Zlatá udice (39. ročník) - 3 kategorie (žákyně - do 15 let, žáci - do 15 let, dorostenci - od 15 let)
Kontaktní adresa:
Barbora Cirklová, Český rybářský svaz, Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10, tel. 720 163 092, e-mail cirklova@rybsvaz.cz, www.rybsvaz.cz
C 35) JuniorErb (5. ročník) - soutěž mladých tvůrců internetových stránek, které se věnují určité obci, městu nebo regionu v ČR - 2 kategorie (ZŠ, SŠ), uzávěrka přihlášek 31. 1. 2012
ZŠ, SŠ - K (3/2012), Ú (18. 3. 2012, Praha)
Kontaktní adresa:
Roman Falhar, sdružení Český zavináč, U Svobodárny 12/1110, 190 00 Praha 9, tel. 284 001 284, mobil 733 611 542, e-mail falhar@ceskyzavinac.cz, www.juniorerb.cz
C 36) Networking Academy Games 2012 (7. ročník) - soutěž studentů v oblasti počítačových studií, 2 kategorie (jednotlivci, družstva studentů středních škol)
SŠ, VŠ - R(3/2012, Praha, Brno, Plzeň, České Budějovice, Pardubice), Ú (4/2012, Hradec Králové)
Kontaktní adresa:
Radovan Igliar, I-com-unity, o.s., Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, Hradecká 1249/6, 500 03 Hradec Králové, tel. 777 683 688, e-mail info@i-com-unity.cz, http://www.i-com-unity.cz
2.1.3.
Sportovní soutěže
Informace o dalších tradičních sportovních soutěžích „typu C“, které vyhlásí Asociace školních sportovních klubů ČR, budou zveřejněny v manuálu „Veřejně prospěšné programy AŠSK ČR ve školním roce 2011-12“. Ten bude od poloviny srpna 2011 k dispozici na krajských úřadech, na pedagogických centrech, městských úřadech větších měst a dále na Okresních a Krajských radách AŠSK ČR.
Kontaktní adresa sportovních soutěží typu C
: Mgr. Josef Hostinský, Asociace školních sportovních klubů ČR, José Martího 31, 162 52 Praha 6, tel. 220 172 145, fax 242 454 723, e-mail: hostinsky@assk.cz, www.assk.cz
Obecná ustanovení:
1. Subjekty a řídící orgány, které zabezpečují jednotlivé soutěže na úrovni ústředí, si vyhrazují právo změnit v přehledu uvedené termíny konání jednotlivých stupňů soutěží, příp. místa konání ústředních kol. Přesné termíny a místa konání budou uvedeny v propozicích a pozvánkách na soutěž, u sportovních soutěží ve výše zmíněné brožuře „Veřejně prospěšné programy AŠSK ČR ve školním roce 2011/12“ a na webových stránkách www.assk.cz.
2. Věkové kategorie u sportovních soutěží:
kategorie I. (mladší děti) - 1. až 3. ročník ZŠ (ročník narození 2005, 2004, 2003, 2002)
kategorie II. (starší děti) - 4. až 5. ročník ZŠ (ročník narození 2002, 2001, 2000)
kategorie III. (mladší žáci) - 6. až 7. ročník ZŠ (ročník narození 2000, 1999, 1998) a prima a sekunda osmiletých gymnázií
kategorie IV. (starší žáci) - 8. až 9. ročník ZŠ (ročník narození 1998, 1997, 1996) a tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých gymnázií
kategorie V. (žáci) - 1. až 4. ročník SŠ (ročník narození 1996, 1995, 1994, 1993, 1992) kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií
kategorie VI. A - ročník narození 1997, 1996, 1995 (u postupových soutěží na ISF)
kategorie VI. B - ročník narození 1998, 1997, 1996, 1995 (u postupových soutěží na ISF)
V každé jednotlivé věkové kategorii mohu startovat: a) žáci příslušného ročníku b) žáci příslušného roku narození uvedeného výše, pokud jsou stanoveny obě podmínky, musí být splněny současně.
3.
Legenda:
Š - školní kolo, Z - základní kolo, O - okresní kolo, R - regionální (oblastní) kolo, K - krajské kolo, Ú - ústřední kolo
ÚM - závěrečný stupeň soutěže s mezinárodní účastí
(O) - okresní kolo, které se uskuteční podle možností
OK, KK, ÚK, MK - příslušný stupeň soutěže realizovaný „korespondenční formou“ (zaslání úkolů, výrobků apod. na místo a do termínu dle propozic soutěže), tj. bez fyzické účasti soutěžících; zpravidla následuje slavnostní vyhlášení výsledků spojené s koncertem, ukázkami prací apod.
ZŠ - základní škola (příp. odpovídající nižší ročníky šestiletých a osmiletých gymnázií), SŠ - střední škola,
G - gymnázium, SPŠ - střední průmyslová škola, SPgŠ - střední pedagogická škola, VOŠ - vyšší odborná škola, VŠ - vysoká škola, ZUŠ - základní umělecká škola, ISŠ - integrovaná střední škola, HŠ - hotelová škola, SVČ - středisko volného času, NNO - nestátní neziskové organizace, apod. - zkratky škol, příp. školských zařízení a dalších organizací, jimž jsou soutěže či příslušné kategorie, obory soutěží určeny. Za těmito zkratkami jsou uvedena označení kategorií, pokud jsou běžně užívána (např. u Matematické olympiády „P“ značí „programování“, Z9, Z8 - příslušné kategorie této soutěže) RVJ - rozšířená výuka jazyků.
4. Soutěže jsou určeny i žákům příslušných ročníků jiných druhů a typů škol (např. soutěž určená žákům 7. ročníků ZŠ je i pro žáky 2. ročníků osmiletých gymnázií apod.). Podrobnosti budou uvedeny v organizačních pokynech a propozicích k jednotlivým soutěžím či přehlídkám a bulletinech vydávaných subjekty a řídícími orgány, které zabezpečují jednotlivé soutěže na úrovni ústředí.
5. Finanční prostředky na zabezpečení okresních a krajských kol vybraných soutěží poskytne MŠMT krajským úřadům podle § 163 odst.1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Tyto orgány veřejné správy pověří organizací těchto akcí školy a školská zařízení ve své působnosti, a to v úzké spolupráci se subjekty a řídícími orgány, které zabezpečují jednotlivé soutěže na úrovni ústředí.

Související dokumenty