Změna ve vyplňování záznamů o úrazech

Vydáno:

S účinností od 1. září 2014 dochází ke změně ve vyplňování záznamů o úrazech a jejich zasílání České školní inspekci v souladu s vyhláškou č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění vyhlášky č. 57/2010 Sb.

Související dokumenty

Vyhlášky

64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
57/2010 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

Pracovní situace

Informace o školních úrazech
Doprovod žáka do nemocnice
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2013/2014
Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2015/2016
Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2014/2015
Poskytování osobních údajů při kontrole České školní inspekce
Pracovní úraz a nároky zaměstnance
Málotřídní
Březen 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků – metodická podpora ze strany České školní inspekce
Výroční zpráva ČŠI 2016/2017 - Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017
Tematická zpráva ČŠI 2017
Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ
Rozvoj informační gramotnosti na základních a středních školách
Dopady povinného předškolního vzdělávání
Rozvoj jazykové gramotnosti v základních a středních školách
Vybrané aspekty implementace společného vzdělávání
Výroční zprávy České školní inspekce

Poradna

Rozchod na školní akci
Výuka Aj
Problémy ve třídě
Odpovědnost za dítě po skončení školy ve škole a pozemku školy
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Žák v zahraničí

Vzory