Změna ve vyplňování záznamů o úrazech

Vydáno:

S účinností od 1. září 2014 dochází ke změně ve vyplňování záznamů o úrazech a jejich zasílání České školní inspekci v souladu s vyhláškou č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění vyhlášky č. 57/2010 Sb.

Související dokumenty

Vyhlášky

64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
57/2010 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

Pracovní situace

Informace o školních úrazech
Doprovod žáka do nemocnice
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Pracovní úraz a nároky zaměstnance
Externí hodnocení školy a školského zařízení Českou školní inspekcí a zřizovatelem
Prověrka bezpečnosti práce
Pracovní úrazy
Školní úrazy
Postavení České školní inspekce v našem vzdělávacím systému
Informace o zdravotní způsobilosti žáka
Výroční zpráva ČŠI 2016/2017 - Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017
Tematická zpráva ČŠI 2017
Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků – metodická podpora ze strany České školní inspekce
Školní družina a kritéria ČŠI
Jak reagovat na výzvy ohledně covidu-19, které ředitelé nalézají v datových a e-mailových schránkách
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ
Rozvoj informační gramotnosti na základních a středních školách
Vybrané aspekty implementace společného vzdělávání

Poradna

Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Žák v zahraničí
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz