Změna pracovního poměru

Vydáno:

Konkrétní příklady

Související dokumenty

Pracovní situace

Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele
Skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Způsoby skončení pracovního poměru a prací konaných mimo pracovní poměr
Rozvázání pracovního poměru dohodou
Rozvázání pracovního poměru výpovědí
Výpovědní důvody
Zákaz výpovědi
Písemná forma a doručení výpovědi
Výpovědní doba
Okamžité zrušení pracovního poměru
Skončení pracovního poměru na základě uplynutí doby nebo úředního rozhodnutí
Specifika skončení pracovního poměru vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr vznikl jmenováním
Skončení pracovního poměru a kvalifikační dohoda
Výpověď pro nadbytečnost
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka - pro malotřídní školy

Poradna

Doplňková činnost
Výpověď
Střet zájmů
Úvazek kuchaře
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Výpověď
Prodloužení zkušební doby
Je možný zkrácený úvazek ředitele a zástupce ředitele
Asistent pedagoga, pedagog
Dočasně jmenovaný ředitel školy = ztráta pracovní pozice v organizaci
Pracovní zařazení učitelky MŠ vyučující žáka-cizince českému jazyku
Práce během pracovní neschopnosti
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Odpis zboží ze skladu
Volby do školské rady

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce