Zařazování do platových tříd - metodik pro vzdělávání; lektor-instruktor

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Zařazování vychovatelů do platových tříd
Zařazování do platových tříd - pedagog volného času
Zařazování do platových tříd - psycholog
Zařazování do platových tříd - provozní, řemeslné a ostatní práce
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Spolupráce pedagogických pracovníků
Výchovný poradce – metodické vedení učitelů
Školní poradenské pracoviště (ŠPP)
Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem
Školní metodik prevence
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Telefonické ověřování výše platu
Prohlubování kvalifikace pedagogických pracovníků
Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků
Zařazování do platových tříd - speciální pedagog
Zařazování do platových tříd - asistent pedagoga
Odborová organizace
Možnost opustit pracoviště během přestávky v práci

Poradna

Platová třída zástupce ředitele školy
Koordinátor ŠVP
Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Pracovní poměr na dobu určitou a souběžný pracovní poměr učitele a asistenta pedagoga
Uznání kvalifikace podle novely zákona o pedagogických pracovnících
Odměna asistenta
Snížený úvazek a příplatky
Příplatek
Smlouva
Výpověď
Výpověď
DPP
Výchovný poradce
Výpověď
Zařazení do platového stupně
Zápočet praxe při stanovení platového zařazení
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office