Zápis k povinné školní docházce (do prvního ročníku základního vzdělávání)

Zápis ve školním roce 2023/2024

Související dokumenty

Pracovní situace

Spolupráce školy s obecním úřadem, informování jiné základní školy, informování OSPOD
Zápis - Shrnutí informací o organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce
Přijetí k základnímu vzdělávání spojené se zařazením do vzdělávacího programu základní školy speciální
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Zápisová turistika
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Odklad povinné školní docházky
Řízení o odkladu povinné školní docházky
Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky
Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky
Dodatečný odklad povinné školní docházky
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Bílá kniha
Školní kurikulum – tvorba ŠVP

Poradna

Podání žádosti v rámci zápisu do 1. třídy ZŠ mimo termín zápisu
Individuální vzdělávání
Odklad
Zápis - správní řízení
Povinná školní docházka - žák cizinec - odpověď na dotaz
Pobyt žáka v zahraničí
Pobyt v zahraničí dítěte
Zápis do MŠ
Zásada procesní rovnosti a předvídatelnosti rozhodování správního orgánu
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Odklad povinné školní docházky
Přijímání ke vzdělávání
Žák v zahraničí
Náhrada druhého cizího jazyka
Nástup dětí do MŠ a ZŠ a pojištění ve školním roce 2023/2024

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
500/2004 Sb. správní řád

Vyhlášky

48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných