Žádosti o informace o výši platu zaměstnanců

Vydáno:

Vzorové příklady

Související dokumenty

Pracovní situace

Zveřejnění údaje o platu
Sazebník úhrad za poskytování informací
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Bezpečnost osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů
Stanovisko k právnímu výkladu Mimořádného opatření k nošení respirátorů neočkovanými učiteli
Narušování online výuky
Souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti se zapojením škol do projektů EU
Telefonické ověřování výše platu
Poskytování informací o platech zaměstnanců školy
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace
GDPR - pro školy
Evidenční list dítěte nepřijatého k předškolnímu vzdělávání
Kamerové systémy v mateřské škole
Poskytování osobních údajů školami Policii ČR
Předávání osobních údajů žáků pojišťovnám
Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství - vydaná MŠMT
GDPR: Jak zjistit, že škola (ne)potřebuje souhlas?
Vzorový souhlas se zveřejňováním fotografií
Kritéria výběru externího pověřence pro ochranu osobních údajů

Poradna

Odeslání mezd v dřívějším termínu
Zveřejňování fotografií
Koordinátor ŠVP
Zápočet praxe při stanovení platového zařazení
Náhradní práce v době překážky na straně zaměstnavatele
Doplatek mzdy - odpověď na dotaz
Příplatek za třídnictví a kratší pracovní doba - odpověď na dotaz
GDPR
Úvazky
Intervence
Ochrana osobních údajů
Platový tarif vedení školy
Platová třída
Poskytování osobních údajů třetím osobám
Kariérový poradce
Nárok na příplatek za suplované hodiny u vychovatelek nebo asistentek
Zařazení ekonomky základní školy do 11. platové třídy
Zjišťování osobních údajů ve škole
Pověřenec GDPR
GDPR a udělení napomenutí třídního učitele