Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (přihláška)

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Spisová služba v listinné podobě a přihláška ke vzdělávání v digitální podobě
Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí k předškolnímu vzdělávání
Přijímání k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole dle § 16 odst. 9 školského zákona
Povinné předškolní vzdělávání
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Přerušení a zastavení správního řízení
Oznámení rozhodnutí
Doplňkové děti - MŠ
Přijímací řízení na MŠ a ZŠ a časté chyby v ochraně dat
Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu
Klasifikační práce ve školství a spisová služba
Osobní spis zaměstnance
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole
Správní řízení v mateřské škole – právní předpisy, informace, sdělení, judikatura
Přijímání k předškolnímu vzdělávání
Úvod ke spisové službě
Spisová služba ve školách a školských zařízeních

Poradna

Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Akce v mateřské škole přes noc
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Počet dětí ve třídě MŠ II
Počet dětí ve třídě
Přímá pedagogická činnost
Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře

Zákony

499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
500/2004 Sb. správní řád

Vyhlášky

259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby

Vzory