Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (přihláška)

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
500/2004 Sb. správní řád

Vyhlášky

259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby

Pracovní situace

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí k předškolnímu vzdělávání
Spisová služba v listinné podobě a přihláška ke vzdělávání v digitální podobě
Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Přijímání k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole dle § 16 odst. 9 školského zákona
Povinné předškolní vzdělávání
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Přerušení a zastavení správního řízení
Oznámení rozhodnutí
Doplňkové děti - MŠ
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu
Klasifikační práce ve školství a spisová služba
Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání
Osobní spis zaměstnance
Úvod ke spisové službě
Spisová služba ve školách a školských zařízeních
Příjem a evidence dokumentů ve škole
Rozdělování, oběh a vyřizování dokumentů ve škole
Tvorba spisu

Poradna

Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Počet dětí ve třídě MŠ II
Počet dětí ve třídě