Žáci plnící povinnou školní docházku v zahraničí

Vydáno:

V tomto roce došlo ke změnám právní úpravy týkající se plnění povinné školní docházky v zahraničí. Pracovní situace se touto problematikou zabývá z právního hlediska, klade si za cíl poukázat na určité problematické situace a upřesnit některé nejasnosti, které se objevily v souvislosti s těmito změnami.

Související dokumenty

Pracovní situace

Spolupráce školy s obecním úřadem, informování jiné základní školy, informování OSPOD
Neshody při žádosti o odklad povinné školní docházky
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Základní povinnosti rodičů (zákonných zástupců) podle školského zákona
Základní povinnosti žáků podle školského zákona
Kam sahá působnost rodičů
Opakování ročníku po splnění povinné školní docházky
Co je to whistleblowing?
Může škola požadovat peníze za opotřebení učebnic?
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Pedagogičtí pracovníci a pracovní poměr na dobu určitou od 1. 9. 2023 (1. část)
Kdo může být oznamovatelem ve školách podle zákona o ochraně oznamovatelů?
Jaké typy podnětů na základě zákona o ochraně oznamovatelů se mohou týkat škol?
Školský zákon a jeho vyhlášky
Jak je to s promítáním filmů ve škole?
Změny v zákoně o svobodném přístupu k informacím v roce 2023
Neočkované dítě v mateřské škole

Poradna

Nástup dětí do MŠ a ZŠ a pojištění ve školním roce 2023/2024
Pobyt žáka v zahraničí
Pobyt v zahraničí dítěte
Odklad povinné školní docházky
Individuální vzdělávání
Přijímání ke vzdělávání
Odklad
Žák v zahraničí
Náhrada druhého cizího jazyka
Povinná školní docházka - žák cizinec - odpověď na dotaz

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
101/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky

243/2017 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky