Vzorový souhlas se zveřejňováním fotografií

Vydáno:

Tento vzorový souhlas se vztahuje na běžné novinky, které škola publikuje: školní výlety, projektové dny, exkurze, výsledky olympiád, sportovních soutěží. 

Související dokumenty

Pracovní situace

Souhlas se zpracováním osobních údajů (s výjimkou souhlasu se zpracováním citlivých údajů)
GDPR: Jak zjistit, že škola (ne)potřebuje souhlas?
Souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti se zapojením škol do projektů EU
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ve školách a školských zařízeních – charakteristika, podmínky legálního zpracování osobních údajů, informační povinnost správce
Informační povinnost správce v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů
Záznamy o činnostech zpracování - základní školy
Vyvěšení seznamu žáků „po nástupu GDPR“
Časté dotazy škol z oblasti GDPR
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Narušování online výuky
GDPR - pro školy
Poskytování osobních údajů školami Policii ČR
Předávání osobních údajů žáků pojišťovnám
Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství - vydaná MŠMT
Souhlas nezletilých z hlediska zákona o ochraně osobních údajů
Nahrávání průběhu jednání se zákonnými zástupci žáka
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace
Žádosti o informace o výši platu zaměstnanců
Informační povinnost školy nebo školského zařízení – příklady

Poradna

Zveřejňování fotografií
GDPR
Ochrana osobních údajů
Zjišťování osobních údajů ve škole
Pověřenec GDPR
GDPR a udělení napomenutí třídního učitele