Vzdělávání bez osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu

Vydáno:

Legislativní pohled

Související dokumenty

Pracovní situace

Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním
Školní řád vyšší odborné školy – vzdělávání distančním způsobem
Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem
Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Může učitel přikázat žákovi, aby si při online výuce zapnul kameru?
Tematické zprávy České školní inspekce
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Sebehodnocení žáků v době online výuky
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Výpověď učiteli pro závažné porušení povinností při distanční výuce
Virtuální hospitace: cesta k lepší škole
Co je to whistleblowing?
Může škola požadovat peníze za opotřebení učebnic?
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Jak je to s promítáním filmů ve škole?
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Školský zákon a jeho vyhlášky
První kolo přijímacího řízení v oborech vzdělání bez talentové zkoušky ve školním roce 2021/2022

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky