Vysvědčení a rodné číslo

Vydáno:

Školní vysvědčení je potvrzení o výsledcích vzdělávání ve škole, které se vydává žákům základních a středních škol dvakrát do roka, zpravidla poslední lednový pracovní den (tzv. pololetní vysvědčení) a poslední červnový pracovní den. Podle školského zákona se výsledky v jednotlivých předmětech hodnotí slovně nebo klasifikačním stupněm.

Související dokumenty

Pracovní situace

Poskytování osobních údajů při kontrole České školní inspekce
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Poskytování informací o platech zaměstnanců školy
Evidence návštěvníků při vstupu do budovy školy
Předávání osobních údajů žáků při jeho přestupu na jinou školu
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Záznam z pedagogické rady
Smlouva o zpracování
Ochrana osobních údajů
Likvidace osobních údajů v podobě omluvenek
Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Narušování online výuky
Personální evidence
Souhlas nezletilých z hlediska zákona o ochraně osobních údajů
Kamerové systémy ve školách
Elektronické karty
Umožnění přístupu k osobním údajům
Telefonické ověřování výše platu
Zpřístupňování osobních údajů učitelů na webových stránkách školy

Poradna

Zjišťování osobních údajů ve škole
Poskytování osobních údajů třetím osobám
Podpis vysvědčení
Zveřejňování fotografií
Ochrana osobních údajů
Nehodnocení

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
29/1984 Sb. o soustavě základních a středních škol (školský zákon)
179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)
133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů ( zákon o evidenci obyvatel )
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Vyhlášky

223/2005 Sb. o některých dokladech o vzdělání