Výpočet dovolené

Vydáno:

Na dovolenou vznikne nárok zaměstnanci, jehož pracovní poměr u zaměstnavatele trval nepřetržitě celý kalendářní rok, odpracoval-li v tomto období 52 týdnů v rozsahu stanovené nebo kratší týdenní pracovní doby. Zaměstnanci pak náleží dovolená v délce odpovídající násobku jeho týdenní pracovní doby a výměry dovolené.