Vyhlášení konkurzu na místo ředitele školy / školského zařízení

Vydáno:

Vyhlásit nebo nevyhlásit konkurz na místo ředitele školy / školského zařízení? Otázka, kterou musí zřizovatel důkladně zvážit. Samozřejmě, pokud se jedná o plánovaný odchod ředitele školy nebo o závažné porušení právních předpisů, není důvod váhat. Ale pokud záleží jen na zřizovateli, určitě není od věci hluboké zamyšlení, spolupráce se všemi zúčastněnými osobami a dobré nastavení celého konkurzního řízení. A také se zamyslet nad následujícími otázkami:

Související dokumenty

Pracovní situace

Účastník konkurzu na místo ředitele školy / školského zařízení
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Stávka pedagogických pracovníků z pohledu zřizovatele
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Základní metodický rámec pro hodnocení škol ze strany zřizovatele
Kdy může zřizovatel odvolat ředitele školy?
Předávací protokol
Syndrom vyhoření a jeho prevence
Odvolaný vedoucí zaměstnanec (ředitel školy, zástupce ředitele) a výpověď z důvodu fiktivní nadbytečnosti
Předávací protokol v souvislosti s ukončením výkonu činnosti ředitele školy
Návštěva u lékaře
Specifika skončení pracovního poměru vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr vznikl jmenováním
Má mít pedagog postavení úřední osoby dle trestního zákoníku?
Kompetence vedoucích zaměstnanců a jiných zaměstnanců v oblasti kontroly
Rozvoj pedagogických pracovníků
Statutární orgán, zástupce statutárního orgánu
Hospitace
Konkurzy na ředitele škol a školských zařízení
Pracovněprávní důsledky odsouzení pedagogického pracovníka za trestný čin

Poradna

Jmenování ředitele
Zřizovatel
Platová třída 13
Zřizovatel
Granty
Ukončení pracovního poměru – ředitel školy
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Zřizovatel
Vzdání se funkce
Výkon veřejné funkce
Doplňková činnost
Míra vzdělávací povinnosti
Vozíčkář
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Zápis do MŠ
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost