Uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR a nostrifikace

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Vysvědčení a rodné číslo
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - doložení vysvědčení nebo jiných dokladů
Podmínky hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Vzory při přijímání do MŠ a ZŠ (česko-ukrajinské)
Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků – metodická podpora ze strany České školní inspekce
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina pro oblast regionálního školství 1
Doporučení při ubytovávání uprchlíků ve školních budovách
Právní předpisy týkající se žáků-cizinců
Vysvědčení
Stejnopisy a opisy vysvědčení, výučních listů a diplomů o absolutoriu
Co je to whistleblowing?
Může škola požadovat peníze za opotřebení učebnic?
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Pedagogičtí pracovníci a pracovní poměr na dobu určitou od 1. 9. 2023 (1. část)
Kdo může být oznamovatelem ve školách podle zákona o ochraně oznamovatelů?
Jaké typy podnětů na základě zákona o ochraně oznamovatelů se mohou týkat škol?

Poradna

Přijetí cizince do základní školy
Nehodnocení

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

12/2005 Sb. o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami