Uvolnění z vyučování v předmětu tělesná výchova

Vydáno:

Charakteristika uvolnění z vyučování v předmětu tělesná výchova