Ukončení smlouvy

Vydáno:

Školy a školská zařízení uzavírají poměrně velké množství nejrůznějších smluv, ať už na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. Často se však zapomíná na smluvní zakotvení vyhovujících možností smluvní vztah ukončit. Školy obvykle přejímají text dodaný druhý smluvní stranou, aniž by důsledně řešily obsah. Tuto část smluvního textu však nelze podceňovat, neboť smlouvy pak obsahují pro školy nevýhodná ustanovení, která neumožňují smlouvu ukončit podle potřeb školy.