Ukončení docházky do MŠ v průběhu měsíce z důvodu nástupu na jinou MŠ - povinnost uhradit školné

Vydáno:

K odhlášení dítěte z docházky do MŠ může dojít nejen s ukončením ke konci měsíce, kdy ohledně platby za daný měsíc nevznikají pochybnosti, ale i k datu kdykoli v průběhu měsíce. Dochází pak ke sporům ohledně zaplacení úhrady za předškolní vzdělávání.