Souhrnné informace o povinném předškolním vzdělávání

Vydáno:

(Duben 2020)

Postup při přijímání k předškolnímu vzdělávání z hlediska – zřizovatele mateřské školy, mateřské školy a zákonných zástupců dítěte