Směrnice o poskytování informací

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Směrnice k dodržování autorského práva
Směrnice k čerpání dovolené
Organizace školních výletů - směrnice
Záznam z pedagogické rady
Zveřejňovat či nezveřejňovat platy?
Zveřejňování informací poskytnutých podle zákona o svobodném přístupu informacím
Sazebník úhrad za poskytování informací
Změny v zákoně o svobodném přístupu k informacím v roce 2023
Školní řád MŠ - směrnice a komentář
GDPR - pro školy
Evidenční list dítěte nepřijatého k předškolnímu vzdělávání
Kamerové systémy v mateřské škole
Poskytování osobních údajů školami Policii ČR
Předávání osobních údajů žáků pojišťovnám
Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství - vydaná MŠMT
GDPR: Jak zjistit, že škola (ne)potřebuje souhlas?
Vzorový souhlas se zveřejňováním fotografií
Směrnice Vnitřní kontrolní systém
Pořizování nahrávky hovoru s nadřízeným pracovníkem

Poradna

Zveřejňování fotografií
Ochrana osobních údajů
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Poskytnutí informací třetí osobě
Zjišťování osobních údajů ve škole
Uchovávání dokumentu - odborná poradna, odpověď na dotaz
Směrnice

Zákony

106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
500/2004 Sb. správní řád
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
159/2006 Sb. o střetu zájmů
89/2012 Sb. občanský zákoník

Vyhlášky

442/2006 Sb. , kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup

Vzory