Směrnice k čerpání dovolené

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Směrnice k poskytování cestovních náhrad - veřejné školy
Směrnice k poskytování cestovních náhrad - soukromé školy
Směrnice o poskytování informací
Organizace školních výletů - směrnice
Návštěva lékaře
Komentář k jednotlivým částem vnitřního mzdového předpisu + vzor
Komentář k jednotlivým částem vnitřního platového předpisu + vzor
Vyřizování stížností - směrnice
Nařízení dovolené
Dovolená pedagogického pracovníka při částečném úvazku
Výpočet dovolené
Mateřská dovolená
Školní řád MŠ - směrnice a komentář
Čerpání dovolené po skončení rodičovské dovolené
Organizace odborné praxe - směrnice
Škola v přírodě - směrnice
Čerpání dovolené a volno k samostudiu
Čerpání dovolené
Směrnice Vnitřní kontrolní systém

Poradna

Dovolená
Dovolená
Smlouva
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Plán dovolených
Dovolená
Učitel zaměstnaný na DPP a čerpání dovolené
Přespočetné hodiny ředitelky MŠ
Povinnost hlásit ČSSZ uzavření DPP a nárok na dovolenou po novele zákoníku práce
Vznik nároku na dovolené při dvou následných DPP u jednoho zaměstnance
Uchovávání dokumentu - odborná poradna, odpověď na dotaz
Směrnice
Sčítání dvou DPP u jednoho zaměstnavatele
Nárok na dovolenou při rodičovské a mateřské dovolené

Zákony

499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce

Nařízení vlády

590/2006 Sb. , kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci

Vzory