Školní řád z pohledu práva

Vydáno:

Školní řád je vnitřním předpisem školy, kterému z hlediska norem upravujících vztahy v rámci školního vyučování náleží nezastupitelné postavení. Školský zákon do značné míry respektuje autonomii jednotlivých škol a ponechává řadu pravidel na úpravě jejich vnitřního předpisu. Jde o otázky, které sice zasluhují určitou jednotnou a autoritativní úpravu předestřenou žákům (a dalším osobám) v závazné formě, nejsou však natolik zásadního charakteru, aby vyžadovaly obecnou úpravu v právních předpisech. Přenechání úpravy pravidel do oblasti školní autonomie současně umožňuje, aby tato pravidla byla přizpůsobena potřebám a podmínkám školy.