Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem (MŠ)

Vydáno:

1. Právní předpisy, informace, judikatura

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
349/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
89/2012 Sb. občanský zákoník

Pracovní situace

Školní řád MŠ – vzdělávání dětí distančním způsobem
Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem
Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem (ZŠ)
Školní řád vyšší odborné školy – vzdělávání distančním způsobem
Školní řád MŠ - směrnice a komentář
Podmínky hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení
Školní řád pro základní umělecké školy
Likvidace osobních údajů v podobě omluvenek
Osobně, na dálku, nebo kombinovaně: Jak je to s poradami během koronaviru?
Provoz školních jídelen od 14. října 2020
Voucher místo zrušeného zájezdu
Statutární orgán, zástupce statutárního orgánu
Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Novela vyhlášky o školním stravování
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním
Mimořádná opatření a úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole
Mimořádná opatření a úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole
Poradna: Úplata za předškolní vzdělávání v době uzavření MŠ

Poradna

Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře
Osobní příplatek
Kvalifikace
Uvolnění z výuky
Řády učeben
Ukončení předškolního vzdělávání
Doplňková činnost
Dietní stravování
Povinné předškolní vzdělávání
Platová třída
Výkaz práce
Začátek vyučování
Povinné předškolní vzdělávání
Jmenování
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce