Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem (MŠ)

Vydáno:

1. Právní předpisy, informace, judikatura

Související dokumenty

Pracovní situace

Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem (ZŠ)
Školní řád vyšší odborné školy – vzdělávání distančním způsobem
Školní řád MŠ – vzdělávání dětí distančním způsobem
Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem
Školní řád MŠ - směrnice a komentář
Podmínky hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení
Likvidace osobních údajů v podobě omluvenek
Školní řád pro základní umělecké školy
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Voucher místo zrušeného zájezdu
Provoz školních jídelen od 14. října 2020
Osobně, na dálku, nebo kombinovaně: Jak je to s poradami během koronaviru?
Poradna: Úplata za předškolní vzdělávání v době uzavření MŠ
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Mimořádná opatření a úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole
Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním
Sebehodnocení žáků v době online výuky
Mimořádná opatření a úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů

Poradna

Akce v mateřské škole přes noc
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Individuální vzdělávání
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Úplata za ŠD
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Počet dětí ve třídě MŠ II
Počet dětí ve třídě
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
349/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
89/2012 Sb. občanský zákoník