Sebehodnocení žáků v době online výuky

Sebehodnocení žáků je nedílnou součástí hodnocení v každé škole. V době on – line výuky sebehodnocení dostává další význam, protože vyučující může (a měl by) podle něj hodnotit žáka v rámci druhého pololetí. Podle výkladu vyhlášky 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků v druhém pololetí školního roku 2019/2020 se uvádí (dostupné na www.msmt.cz):

Související dokumenty

Pracovní situace

Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním
Školní řád vyšší odborné školy – vzdělávání distančním způsobem
Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Manuál k testování žáků a zaměstnanců (testy Lepu Medical)
Reakce na vzorový dopis rodičů školám od advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Může učitel přikázat žákovi, aby si při online výuce zapnul kameru?
Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem (MŠ)
Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem (ZŠ)
Vzdělávání bez osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy
Stanovisko k nutnosti mít souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely testování žáků od 12. 4. 2021
Co školám hrozí v souvislosti s pandemickými opatřeními?
Kdo nese odpovědnost, pokud se při testování podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví něco pokazí?
Schéma posuzování návratu ze zahraničí školami podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol od 1. do 10. září 2021 v souvislosti s pandemií covid-19

Poradna

Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Žák v zahraničí
Výuka Aj
Problémy ve třídě

Vyhlášky

211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020