Přiznání svéprávnosti nezletilému dle nového občanského zákoníku

Vydáno:

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), představuje nově ucelený a obecný kodex pro celou oblast soukromého práva, tedy včetně obecné právní úpravy osob, a to jak fyzických, tak právnických.

Související dokumenty

Pracovní situace

Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Změny vyhlášek související s poskytováním podpůrných opatření
Navýšení příspěvku prvňáčkům
Zdravotní způsobilost k tělesné výchově
Den, do kterého je žák, student žákem, studentem školy ve školním roce 2019/2020
Žákovská a studentská samospráva
Únor 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Březen 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina pro oblast regionálního školství 1
Schvalování útoku na Ukrajinu žákem z právního pohledu
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období v kontextu novely
Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období v kontextu novely
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (2. část)
Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ve školách a školských zařízeních – charakteristika, podmínky legálního zpracování osobních údajů, informační povinnost správce
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Duben 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení

Poradna

Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Ubytování v internátu
Výuka Aj
Problémy ve třídě
Dobrovolnická práce
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Žák v zahraničí
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz

Zákony

89/2012 Sb. občanský zákoník
40/1964 Sb. občanský zákoník
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)