Příspěvek z FKSP na cenově zvýhodněné stravování

Příspěvek z FKSP na cenově zvýhodněné stravování příspěvkové organizace zřízené obcí nebo krajem.